Search

Reformski paket: Sastanak Radne grupe Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona

Danas je Goraždu održan redovni sastanak Radne grupe Službe za zapošljavanje Bosansko – podrinjskog kantona u cilju praćenja implementacije reforme sa fokusom na aktivnosti individualnog i grupnog savjetovanja odnosno metodologiju praćenja Individualnih planova za zapošljavanje. 

Tokom sastanka je bilo govora i o predstojećoj evaluaciji Mobilnog biroa koju će provesti neovisni stručnjak kako bi se procjenili benefiti  kao i mogućnosti za unapređenje, a sve sa namjerom da se prije širenja u druge službe validira ova metodologija kao iskorak ka boljim uslugama za nezaposlene u ruralnim zajednicama.

U narednom periodu biće organizovane i obuke u skaldu sa planovima obuka koje su usvojile Javne službe za zapošljavanje uz stručnu i tehničku podršku Projekta zapošljavanja mladih koji podržava Vlada Švajcarske. 

Druge objave u kategoriji