Search

Reformski paket u Birou Gradačac: Održan prvi informativni seminar

Jučer je održan prvi informativni seminar za grupu od 10 mladih novoprijavljenih nezaposlenih osoba kako bi se kroz grupni rad, predstavila prava i obaveze nezaposlenih koji aktivno traže posao te usluge Službe za zapošljavanje TK koje mogu koristiti. Sredinom jula ove godine svečano je otvoren Biro Gradačac, koji je prethodno uz podršku Vlade Švicarske i Službe za zapošljavanje TK renoviran u smislu izgradnje šalter sale, info zone, kancelarija za savjetodavce i sale za grupni rad (informativni seminari, Klub za traženje posla, motivacioni seminari). Odmah po otvaranju započelo se sa primjenom novog sistema rada, a u skladu sa usvojenim Uputstvom za rad opštinskih biroa i u tom smislu do sada je realizovano sljedeće:

  • 28 nezaposlenih osoba je u savjetodavnom procesu u Birou Gradačac
  • Izrađeno je 28 individualnih planova zapošljavanja sa svim osobama u savjetovanju
  • Obavljen je prvi info seminar te je već zakazan naredni seminar iduće sedmice
  • Od trenutka uvođenja novih procedura 313 je novoprijavljenih uzrokovan prijavom velikog broja osoba iz obrazovnog sistema.

Novi model rada koji se bazira između ostalog na principu rane intervencije sugeriše aktivni angažman zaposlenika Službe u prvih 3 mjeseca od prijave na evidenciju nezaposlenih, kada se organizuje informativni seminar a zatim i prvi savjetodavni intervju kojim se obavlja trijaža i definišu intervencije Službe. Obzirom da je šefica Biroa Gradačac ujedno i novi zaposlenik Službe, posjeduje dosta entuzijazma te je spremna i za organizaciju poslova u Birou ali i za savjetodavni rad čime će se savjetodavna funkcija u ovom Birou kvalitetno i obavljati.

biro-gradacac

Foto: Biro Gradačac, 26/10/2016

Druge objave u kategoriji