Search

Reformski paket: U pripremi novi izvještaj o učincima JUSZZKS

O učincima rada Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo razgovarano je tokom današnjeg sastanka sa menadžmentom Službe, a na osnovu pokazatelja i indikatora koji se prate putem sistema i aplikacije za praćenje učinaka razvijenih u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP), pri čemu su podršku pružili stručnjaci SECO-a iz Švicarske. 

Izvještaj o učincima za period 04.2018-03.2019. pokazuje da je Biro Hadžići najefikasniji kad je u pitanju Indikator 1: Procenat brisanja sa evidencije osoba integrisanih na tržište rada u roku od 6 mjeseci, te on iznosi čak 36%. Kad je u pitanju drugi indikator koji se tiče opterećenosti evidentičara i nezaposlenih koje opslužuje administrativnim usluga, na prvom mjestu je Biro Stari Grad gdje jedan evidentičar opslužuje čak 5.423 nezaposlene osobe.  

U dijelu individualnog savjetovanja, JUSZZKS je u referentnom periodu usluge individualnih savjetovanja pružila za blizu 6.000 nezaposlenih, a za njih 1419 su izrađeni Individualni planovi zapošljavanja. U cilju postizanja još boljih rezultata dogovoreno je da će u narednom periodu biti organizovana obuka kako bi se sa tehničke strane unaprijedio unos podataka.

Na sastanku je dogovoreno da će se u narednom periodu raditi na usavršavanjima informatičkih alata, kako bi se obezbjedila apsolutna preciznost prikupljenih podataka, te na nastavku obuke službenika posebno iz oblasti informacionih tehnologija i evaluacije individualnih planova zapošljavanja. 

 

Druge objave u kategoriji