Search

Reformski paket: Unapređenje implementacije AMZ-a kroz saradnju sa lokalnim zajednicama u FBIH

Saradnja sa lokalnim zajednicama kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje se nudi kao jedno od rješenja za nesinhronizovan pristup i intervencije u oblasti zapošljavanja različitih nivoa vlasti i institucija. Model saradnje sa lokalnim zajednicama bi Zavodu za zapošljavanje omogućio da sinhronizuje različite napore, i uključi veći broj korisnika.

To su bile neke od tema današnjeg sastanka održanog sa direktoricom Federalnog zavoda za zapošljavanje, gđom Helenom Lončar, a kako bi se u narednom periodu testirali novi modaliteti implementacije postojećih mehanizama unutar aktivne politike zapošljavanja. Protekle godine, uz podršku Projekta YEP saradnja sa lokalnim zajednicama na implementaciji aktivne mjere samozapošljavanja je rezultirala u aktivaciji 1200 mladih ljudi, od čega je 600 njih kroz proces inkubacije steklo dodatna preduzetnička znanja i vještine, a u konačnici je njih 100 osnovalo vlastita preduzeća. U čitavom procesu službe za zapošljavanje iz pet kantona su učestvovale u radu komisija za ocjenu validnosti poslovnih planova te su na taj način se uvjerili u opredijeljenost lokalnih zajednica da se uključe u problem zapošljavanja na lokalnom nivou. U 2019.godini neophodno je naučene lekcije pretočiti u strateški pristup koji će uskladiti različite napore i urediti partnerstvo između lokalnih zajednica i javne službe za zapošljavanje.

Imajući u vidu opcije koje su na raspolaganju, izvjesno je da će već ove godine uz tehničku podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) se testirati novi model saradnje sa lokalnim zajednicama, koji će podrazumijevati izradu ili implementaciju lokalnih akcionih planova zapošljavanja i postojeće aktivne mjere zapošljavanja sa ciljem obuhvata većeg broja korisnika.

Druge objave u kategoriji