Search

Reformski paket: Unapređenje infrastrukture Biroa Lukavac

U okviru podrške Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona da prostorije biroa prilagodi zahtjevima novog modela rada sa klijentima, danas  je tehnički tim Projekta zapošljavanja mladih izvršio terenski obilazak Biroa Lukavac u cilju utvrđivanja nedostataka trenutne šalter sale i info-zone, te iznalaženja rješenja kako bi se isti uslovi rada omogućili u svim biroima.

Biro Lukavac inače već primjenjuje novi model rada sa klijentima, te u njemu djeluje i Klub za traženje posla, a prostor je renoviran nakon što je u potpunosti devastiran tokom poplava 2014-te međutim prostor koji djeluje kao šalter sala ne omogućava adekvatne uslove za rad, posebno u situacijama velikih gužvi gdje je teško komunicirati sa strankama. 

Projekat YEP će u cilju podrške zaposlenicima biroa javnih službi za zapošljavanje koji rade na šalterskim poslovima, a u skladu sa Planovima obuka JSZ, u narednom periodu omogućiti edukaciju, a imajući u vidu da je rad na šalteru složen, zahtjeva posebne komunikacijske vještine i visoku koncentraciju službenika, poznavanje pravilnika, zakona i ostalih akata iz nadležnosti službi za zapošljavanje, te rad na informacijskom sistemu službi. U svakodnevnom radu, zaposlenici koji rade u šalter sali biroa za zapošljavanje su nerijetko izloženi uvredama i poniženjima od strane nezadovoljnih stranaka, te im je stoga posao zaista stresan i zbog toga je potrebno im omogućiti edukaciju koja će adresirati probleme i nedostatke sa terena. 

Druge objave u kategoriji