Search

Reformski paket: Uvođenje novog modela rada u birou Gračanica

Danas je tehnički tim Projekta zapošljavanja mladih (YEP) u terenskoj posjeti birou Gračanica čija rekonstrukcija i prilagodba prostora predstoji u tekućoj godini a sa krajnjim ciljem pratkične implementacije Reformskog paketa i u ovom birou. 

U sklopu Reformskog paketa, kroz Projekat zapošljavanja mladih (YEP) a koji se implementira uz podršku Vlade Švicarske, do sada je u Javnoj službi za zapošljavanje Tuzlanskog Kantona renovirano 5 biroa: Gradačac, Tuzla, Kalesija, Banovići i Kladanj:

 

Biro čija rekonstrukcija predstoji, kako smo već i naveli, je biro Gračanica u kojem će biti izvršena infrastrukturna prilagodba nakon čega slijedi uvođenje praksi razdvajanja evidentičarskih od savjetodavnih usluga čime se direktno pospješuje usluga usmjerena ka nezaposlenim licima. 

U sklopu današnje posjete izvršeno je i uvođenje izvođača u posao, te su revidirani tehnički parametri koji se moraju ispoštovati pri realizaciji radova a koji su prethodno definisani i usvojeniknjigom grafičkih standarda.

Pored prethodno navedenog, izvršen je i uvid u trenutno stanje biroa i uslova u kojim se realizuju svakodnevne aktivnosti, a foto-izvještaj donosimo u nastavku: 

 

 

 

 

 

Druge objave u kategoriji