Search

Reformski paket: Završena specijalistička obuka savjetodavaca ZZZRS

Danas je završena specijalistička obuka prve grupe savjetodavaca (29) iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, a u skladu sa Planom obuka i kompetencijskim okvirom za ključne poslovne procese ove javne ustanove. 

Dvodnevna obuka je koncipirana na način da se simultano obučavaju dvije manje grupe savjetodavaca, a kako bi se adekvatno realizovale dvije važne teme: a) Informacije o tržištu rada i b) Komunikacijske vještine, upravljanje vremenom i stresom. Trenerice su Alma Suljović, stručna saradnica za razvoj ljudskih resursa YEP-a i vanjska ekspertica Meri Lorenčič. 

Prvi dio specijalističke obuke je realizovan tokom maja, kada su obučeni na temu profilisanja i izrade Individualnog plana zapošljavanja, te zaključno sa današnjom obukom su certificirani za napredni nivo razvoja kompetencija u posredovanju u zapošljavanju. Kao i inače, današnja obuka je zaključena pismenim testiranjem, gdje je cilj valorizacija obuke i certificiranje. Danas je certificirano 29 savjetodavaca.

Druge objave u kategoriji