Search

Reformski paket: Završena Uvodna obuka za zaposlenike kantonalnih Javnih službi za zapošljavanje

Danas je u Mostaru završena Uvodna obuka za zaposlenike kantonalnih službi za zapošljavanje koju su proveli interni treneri iz kantonalnih službi, gđa Dženana Ćorović-Lokmić (JUSZZKS), gđa Antonija Butigan (SZZ HNŽ), gđa Verica Matijević (JU SZZ Zeničko-dobojskog kantona), g.Almedin Ibrahimović, (JUSZZTK), i g.Ramo Sulić (JUSZZ Unsko-sanskog kantona). Interni treneri su prethodno krajem jula i sami prošli obuku i trening za sticanje andragoških kompetencija i ključnih neophodnih vještina za prenos znanja. Obzirom da se radi o uvođenju prakse internih obuka u javnim službama za zapošljavanje, podrška i koordinacija koju pruža Federalni zavod za zapošljavanje će pomoći u održivosti i jačanju internog sistema izgradnje kapaciteta. 

21192447_1818124191546111_6185937889712878128_n

Nakon provedene obuke obavljeno je testiranje kako bi se provjerila stečena znanja, te su svi učesnici zadovoljili, nakon čega su dodijeljeni certifikati od strane matičnih javnih službi za zapošljavanje i Projekta zapošljavanja mladih (YEP). Ovim je zaokružen ciklus Uvodnih obuka – Nivo 1 za sve zaposlenike službi za zapošljavanje (nivo biroa) sa kojima Projekat YEP ima ozvaničenu i formalizovanu saradnju te se može pristupiti narednom koraku, odnosno realizaciji obuka uskospecijaliziranih tema pri čemu je izrada Individualnih planova zapošljavanja  prioritetna.

21192253_1818321078193089_2681003681917286312_n

Naredne obuke će biti rezultat provedene Analize potreba za obukom, zatim Kompetencijskog okvira za ključne poslovne procese, u potpunosti će odražavati realne potrebe radnika u službama, dok će se pritom implementirati evaluacija učinaka obuka po Kirkpatrick modelu koji predstavlja najreferentniji model evaluacija obuka, do sada neprimjenjen u Bosni i Hercegovini. 

21193022_1818321134859750_5015347840752463536_n

Druge objave u kategoriji