Search

Reformski paket: Županijski zavod za upošljavanje Livno – uvođenje novog modela rada u Ispostavi Tomislavgrad

Ispostava Tomislavgrad će u narednom periodu biti u foksu radova na prilagodbi infrastukture u skladu sa novim modelom rada. 

Ranije je ova Ispostava bila smještena u neadekvatnim prostorijama tako da je Županijski zavod za upošljavanje Livno obezbijedio adekvatan prostor, a menadžment Županijskog zavoda za upošljavanje Livno na čelu sa direktorom Antom Omazićem je pokazao interes za saradnjom, promjenom načina i usvajanjem novih procedura rada, a koje se predviđene Reformskim paketom Projekta zapošljavanja mladih – YEP.

Paraleleno sa aktivnostima na stvaranju infrastukturnih preduslova ova služba aktivno učestvuje u obukama u cilju razvoja ljudskih resursa u skladu sa planom obuka koji je ova služba usvojila uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) kojeg podržava Vlada Švicarske.
 

Druge objave u kategoriji