Search

Reformski paket:Radionica o karijernoj orijentaciji sa pedagozima u Kalesiji

Karijerna orijentacija podrazumijeva razvoj karijere i lični razvoj tokom cijelog života. Upravo se danas u Kalesiji održava radionica sa pedagozima iz Kalesije, Teočaka i Sapne u organizaciji Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, a u cilju unapređenja karijerne orijentacije i tješnje saradnje između  Službe i pedagoga u srednjim školama TK. Današnju radionicu vode Vladan Remetić i Edina Junuzović Garagić, a u sklopu sveobuhvatne reforme Službe koju podržava Projekat zapošljavanja mladih, te u svrhu neovisne evaluacije i monitoringa prisutna je i predstavnica Projekta YEP, Venesa Omerhodžić.

Metodologija prema kojoj se provodi radionica “Zumiraj zapošljavanje mladih” koju je izradio Projekat zapošljavanja mladih za potrebe Službe, uključuje korištenje filma u svrhu predstavljanja stanja na tržištu rada, trendova u zapošljavanju i pripreme učenika za aktivno traženje posla i kreiranja karijernog puta u kojem je ključna sinergija između službi za zapošljavanje i obrazovnih institucija. Pedagozi mješovitih srednjih škola  u ovoj regiji se suočavaju sa mnogobrojnim izazovima u radu, najviše zbog nemogućnosti upisa đaka u smjerove koji odražavaju njihove interese i želje, ali i činjenice da rade u malim sredinama koje pate zbog nerazvijenog tržišta i velikog broja nezaposlenih, samo Biro Kalesija ima 8.500 nezaposlenih.

20161130_112734

Druge objave u kategoriji