Search

Rezultati 3

Kroz implementaciju i koordinaciju reformskih procesa unaprijediti komunikaciju unutar javnih službi za zapošljavanju kao i prema poslodavcima, institucijama obrazovnog sistema i lokalnim vlastima sa ciljem poboljšane javne percepcije o JSZ  kako bi se olakšala replikacija uspješnih modela i povećale  šanse na tržištu rada za mlade.

Druge objave u kategoriji