Search

YEP podrška nezaposlenima da se uključe u Microsoft obuke dovela do zapošljavanja

Početkom ove godine je pokrenut Projekat „MS Skills centri“ koji uz inicijalnu podršku kompanije Microsoft realizuje udruženje “MS Zajednica u BiH”. Cilj projekta je uspostava tri centra za edukaciju mladih za rad u IT industriji (Banja Luka, Mostar, Sarajevo), za zanimanja iznimno tražena na tržištu rada. Pored besplatne obuke, za uspješne kandidate osigurano je i besplatno polaganje ispita za Microsoft certifikate. Inicijalno, fokus projekta bio je na studentskoj populaciji. Projekat zapošljavanja mladih (YEP) priključio se projektu u oktobru 2015.g., nakon čega je fokus projekta značajnije obuhvatio i nezaposlene mlade koji su u registrima javnih službi za zapošljavanje evidentirani kao aktivni tražioci posla.

Iako je bilo za očekivati da će interes nezaposlenih biti izuzetno visok, u tri grada ukupno je zaprimljeno 757 prijava nezaposlenih, od čega 407 koji su učestvovali u Klubu za traženje posla ili koje je preporučio savjetodavac. Od tog broja, na testiranje je izašlo 98 kandidata, te dodatnih 100 koji su se opredijelili za PMI (nije bio potreban test).

Ono što karakteriše ovaj projekat od početka je neaktivnost mladih nezaposlenih, te izuzetno slab odziv kandidata na testiranje koje je bilo organizovano u MS Skills Centrima. Zbog nedovoljnog broja kandidata koji su izašli na test, bilo je potrebno ponoviti testiranje, što je uzrokovalo kašnjenje ali su se kursevi održali u kontinuitetu. Formiranje grupa je bilo po principu “ko se prvi prijavio-čiji je status o nezaposlenosti potvrđen-te ko je položio pristupni test”. Grupe su formirane po 12 kandidata radi efektivnosti prenosa znanja od strane predavača.

Obavještavanje o održavanju kurseva je išlo direktno kandidatima, te putem portala Ms Skills-a. Dakle, ko je ažurno pratio portal, na vrijeme je bio informisan o kontinuitetu održavanja kurseva.

Kursevi su završeni u junu ove godine, 113 nezaposlenih iz Sarajeva je uspješno završilo IT kurs (Software Development Fundamentals, PMI itd.), 41 iz Mostara, te 57 iz Banja Luke. Provjerom statusa zaposlenosti samo četiri mjeseca nakon završene obuke, rezultati u zapošljavanju (odjavljivanju sa evidencije po osnovu zaposlenosti) su:

  1. 34 zaposlenih kao rezultat MS Skills centra Banja Luka
  2. 9 zaposlenih kao rezultat MS Skills centra Mostar
  3. 14 zaposlenih kao rezultat MS Skills centra Sarajevo.*

Jednostavnom komparacijom uloženih sredstava u ovu aktivnost od strane Projekta YEP te konačnim učincima na povećanu zapošljivost i zapošljavanje kandidata, može se zaključiti da je jedno zaposlenje koštalo 723 KM, i samim tim su uložena sredstva opravdala svoju isplativost ukoliko se uporedi sa prosječnom aktivnom mjerom.

Neke od naučenih lekcija ovih projektnih aktivnosti su:

  • mladi imaju nepovjerenje u sistem što je uzrokovalo mali odziv na prijavu, kao i testiranje
  • nezaposleni iz savjetodavnog procesa su odgovorni da uzmu učešće u mjerama u koje ih upućuje savjetodavac, te je ovakvu vrstu obuke iznimno važno definisati u Individualnom planu zapošljavanja
  • pružatelji obuka (MS Skills Centri) moraju ulagati u informisanje i promociju kurseva prije nego aktivnost započne
  • ovakvi kursevi trebaju biti kontinuirana otvorena mogućnost za mlade nezaposlene koji su u nepovoljnom položaju (dugoročno nezaposleni)
  • službe za zapošljavanje bi mogle kroz sistem vaučera kojeg koriste službe u EU da ovakve vrste mjera kontinuirano provode
  • Neslužbenim izvorima se došlo do pokazatelja o većem broju zaposlenih u IT sektoru, koji nisu prijavili svoje radnike, te u tom smislu treba pored promocije zapošljavanja u IT sektoru imati u vidu pravo lice i naličje.

 *Provjera zaposlenosti je u tijeku te su trenutni rezultati da je 14 osoba odjavljeno s evidencije.

Druge objave u kategoriji