Search

Planiranje naredne faze Projekta Market Makers

Portfolio zapošljavanja mladih Ambasade Švajcarske čine tri projekta koji za cilj imaju smanjenje nezaposlenosti među mladima. Svaki od ova tri projekta adresira jednu specifičnu dimenziju nezaposlenosti mladih: Prilika Plus je fokusiran na radne snage sa odgovarajućim stručnim vještinama i motivacijom da se uključe u tržište rada, Market Makers za cilj imaju da promoviše tražnju na tržištu rada (prije svega u privatnim kompanijama) za obučenim osobljam te Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji unapređuje efikasnost javnih službi za zapošljavanje sa fokusom na unapređenje funkcija savjetovanja i posredovanja.

Danas se u Sarajevu održava  sastanak Portfolija zapošljavanja mladih sa ciljem planiranja naredne faze Projekta Market Makers, ali će tokom diskusije u velikoj mjeri biti govora i o saradnji tri Projekta. Nastojaće se  definisati realni ciljevi koji mogu biti pažljivo praćeni i mjereni, ali i planirati aktivnosti kako bi se na najbolji mogući način iskoristila finansijska sredstava koje Vlada Švajcarske ulaže u BiH sa ciljem unapređenja ekonomskog položaja i konkurentnosti mladih žena i muškaraca.

Druge objave u kategoriji