Search

Saradnja sa YEP-om tema sastanka stručnog kolegija JUSZZKS

Danas je održan sastanak proširenog stručnog kolegija Javna ustanova Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo na kojem se raspravljalo o niz pitanja vezano za saradnju Projekat zapošljavanja mladih (uz podršku Vlade Švajcarske) ovoj instituciji. Direktor Kamočaji je na uvodu sastanka rekao da je najvažnija podrška u reformama koju JUSZZKS dobija od Projekta i Ambasade, te da je proces širenja praksi Oglednih biroa u velikom zamahu, ali i niz drugih aktivnosti na kojima očekuje da će se saradnja nastaviti. Menadžment službe je napravio posjete svim biroima te se pravi strategija na koji način primjeniti nove prakse u njihovom radu. Pripremni radovi se vrše u Novom Gradu, Vogošći, Ilijašu, dok je u Centru, Hadžićima, Starom Gradu, Ilidži proces implementacije novih praksi počeo. 

Najnovija aktivnost koja je u fazi implementacije je uspostavljanje Pozivnog centra i pravne pomoći za nezaposlene i savjetodavce. Naime, u cilju najbržeg mogućeg usluživanja klijenata zajednički se pokreće telekomunikacijski rad sa strankama, uz pomoć kojeg će se efikasnije obrađivati veliki broj pristiglih poziva na zadovoljstvo svih klijenata, prije svega nezaposlenih lica i poslodavaca. Zadatak Pozivnog (Call) centra je održavanje veze s klijentima: najznačajnija svrha mu je pružanje informacija o uslugama, i rješavanje eventualnih problema sa kojima se klijenti suočavaju u dobijanju usluga. Na ovaj način JUSZZKS odgovara na zahtjeve klijenata, podiže kvalitet svoje usluge u komunikaciji sa klijentima na viši nivo. Svi pozivi klijenata će biti potpuno besplatni, a dio informacija će biti raspoloživ i putem Postala JUSZZKS, koji je također razvijen uz podršku YEP-a i Vlade Švajcarske. U toku današnjeg dana je obavljena obuka zaposlenika Pozivnog centra, a dogovoreno je njegovo zvanično otvaranje u ponedjeljak 16.februara 2015.godine.

Druga tema dnevnog reda je bila evaluacija obuke savjetodavaca i šefova biroa, a vezano za širenja dobrih praksi koje su razvijene u okviru Oglednog biroa Novo Sarajevo, odnosno izmjene pravilnika o radu JUSZZKS, koja je funkcije u birou podijelila na savjetodavce i evidentičare, te koja stavlja fokus na reformu i povećanje kvaliteta i efikasnosti savjetodavnog rada sa nezaposlenima i poslodavcima. Programom osposobljavanja nastojalo poduprijeti uvođenje sistematskog pristupa ka razvoju i nadogradnji kompetencija uposlenika koji preuzimaju funkciju individualnog i grupnog savjetovanja prema različitim ciljnim grupama nezaposlenih osoba kao i poslodavacima, a sve sa ciljem povećanja uspješnosti provođenja funkcije posredovanja na tržištu rada. Ocjenjeno je da je obuka ostvarila svoj cilj, odnosno da su službenici upoznati sa poslovima koje trebaju obavljati u budućem radu sa nezaposlenima. Nakon obuke je obavljeno testiranje službenika, a svi oni koji su na testiranju pokazali odgovarajući nivo poznavanja procedura rada, će dobiti certifikate da su prošli osnovni nivo obuke.

Razgovaralo se i o priručniku za nastavnike «ZUMIRAJ ZAPOŠLJAVANJE MLADIH: Interaktivna edukacija o pravu na rad i zapošljavanju putem audiovizualnih materijala», koji je promovisan jučer u Banjaluci. Ideja je da se u karijernom radu JUSZZKS sa školama počne koristiti ovaj priručnik, te da se sve škole Kantona Sarajevo opreme kako priručnikom, tako i video materijalom, te da se nastavnici obuče da sa učenicima rade na taj način. Na taj način će se karijerno usmjeravanje učiniti distpuno svim đacima Kantona Sarajevo na sličan ili isti način.

Pored ovih tema razgovaralo se i o nizu drugih, poput finalizacije aktivnosti na uvođenju sistema upravljanja učincima u rad JUSZZKS, širenju praksi Ogledih biroa u cijelom kantonu, uspostavljanju Mobilnog biroa za udaljena seoska mjesta, “Plavoj knjizi projekata”, te nadogradnji aplikacije u koju bi se trebali uključiti i planovi traženja posla, odnosno zapošljavanja, kao osnovni savjetodavni alat.

 

 

 

Druge objave u kategoriji