Search

Savjetodavni proces redovna praksa u Birou Banovići

Biro Banovići je 29.septembra 2016. otvorio nove prostorije za svoje korisnike, nakon čega se odmah pristupilo drugačijoj filozofiji rada koja je prije svega usmjerena na rad sa nezaposlenim osobama. Savjetodavni proces postaje redovna praksa, a brže usluge administriranja nezaposlenosti se obavljalju zahvaljujući šalter sali.

biro banovici januar 2017 e

Sve novoprijavljene osobe prijavom na evidenciju dobijaju termin za informativni seminar koji se zbog priliva novoprijavljenih organizuju minimalno jedanput mjesečno, nakon čega se opredjeljuju za savjetovanje, tj.traženje posla uz podršku savjetodavca ili samostalno traženje posla. 

Individualno savjetovanje:

biro banovici januar 2017 c

Za dugoročno nezaposlene mlade osobe priprema se i početak rada Kluba za traženje posla, kao drugačijeg vida podrške Biroa a koji podrazumijeva grupnu podršku nezaposlenih i aktivno traženje posla tokom dvije sedmice, a zatim sedmicu u kojoj učesnici Kluba uz zadate ciljeve i monitoring voditelja Kluba samostalno traže posao. 

Informativni seminar:

biro banovici januar 2017b

biro banovici januar 2017 izvana

Druge objave u kategoriji