Search

Sedmi Forum službi zapošljavanja “Zaposlimo zajedno”

Sedmi Forum službi zapošljavanja održan je danas u Banja Luci na temu “Zaposlimo zajedno” sa ciljem da se definišu koraci za moguću saradnju lokalnih zajednica i javnih službi za zapošljavanje u ciju unapređenja aktivnih mjera zapošljavanja kako bi se na efikasniji način iskoristila dostupna finasijska sredstva.

Uspješne prakse iz Republike Srbije na Forumu je sa učesnicima podijelio Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Srbije: “U Republici Srbiji je prisutna pojačana tražnja za radnicima, pa nam se tako povećava broj deficitarnih zanimanja. Naša politika zapošljavanje je fokusirana na dodatne edukacije, obrazovanje, obuke i prekvalifikacije, kako bi se podigao nivo zapošljivosti. Zaposlenost je na istorijskom maksimumu, oko 50 odsto, a nezaposlenost na istorijskom minimumu, trenutno 12,9 odsto. Konkretne mjere se moraju kreirati prema lokalnim potrebama i tržištima rada.“

„Smatramo da problem zapošljavanja trebamo svesti na lokalni nivo i da lokalne zajednice daju prednost svom privrednom razvoju kroz zapošljavanje, što će znatno uticati na razvoj Bosne i Hercegovine,“ naglasila je Gordana Latinović zamjenik direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

„Problem nezaposlenosti u BIH ne mogu rješavati same više razine vlasti, te je neophodno uspostaviti saradnju između javnih službi za zapošljavanje i lokalnih zajednica. Potrebno je ostvariti i lokalna partnerstva sa poslodavcima i obrazovnim institucijama. Prema podacima Agencije, trenutno je u našoj državi nezaposleno 435 260 ljudi, što je istorijski minimum“, rekao je Muamer Bandić, direktor Agencije za zapošljavanje BiH.

O narednim koracima govorio je Ranko Markuš, rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih: „Ideja je da u nekoliko lokalnih zajednica u RS i FBIH uradimo odgovarajući set dokumenata po uzoru na Srbiju, kako bi te lokalne zajednice mogle da učestvuju u provođenju mjera zapošljavanja, a da od 2020. godine udružimo sredstva, da lokalne zajednice i službe za zapošljavanje aktivno realizuju zajednički mjere zapošljavanja.“

Tokom Foruma, Markuš je predstavio nalaze analize efekata ulaganja u preduzetništvo na primjeru dobre prakse YEP Inkubatora poslovnih ideja koji je, podsjećamo, realizovan  u saradnji sa 32 lokalne zajednice u BiH te je u 2018. godini uticao na aktivaciju više od 1.200 postojećih i potencijalnih preduzetnika dok je finansijski i stručno podržao pokretanje i razvoj više od 100 novih biznisa.

Jedan od ključnih nalaza analize jeste da postoje višestruki efekti investiranja u osnivanje i razvoj poslovnih poduhvata na nivou lokalne zajednice, ali i da svi nivoi vlasti imaju interes u realizaciji kvalitetnih programa zapošljavanja i samozapošljavanje.  Istaknuo je da samo cjelokupan sistem podrške ostvaruje pozitivan efekat ogledan u opstanku osnovanog biznisa na tržištu i njegovom daljem razvoju kroz razvoj proizvodnog/uslužnog procesa, međunarodno proširenje i rast broja zaposlenih.

Forum je poslužio da se putem otvorene diskusije adresiraju neki od glavnih problema koji se tiču singerijskog pristupa javnih službi za zapošljavanje i jedinica lokalne samouprave a kada je u pitanju sistem kreiranja ali i provođenja aktivnih mjera zapošljavanja.

Forum je ponudio nekoliko zaključaka, a najvažnije je:

  • Rješavanje problema nezaposlenosti se može najkvalitetnije definisati na lokalnom nivou,
  • Zajedničkim nastupom javnih službi za zapošljavanje i lokalnih zajednica se povećava kvalitet programa, povećava raspoloživi iznos sredstava, a time i obuhvat nezaposlenih lica, te se pojednostavljuju procedure pristupa sredstvima, ,
  • Veliki izazov je motivisanje lokalnih zajednica da učestvuju u ovim aktivnostima, kao i da se iznažu rješenja za one izrazito nerazvijene koje nemaju sopstvena sredstva za učešće u programima zapošljavanja,
  • Saradnja sa međunarodnim organizacijama treba da služi kao mogućnost za izgradnju kapaciteta i sistema, gdje svako ima jasno definisanu ulogu,
  • Uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) će se u toku ove godine raditi na ispunjavanju tehničkih uslova odabranih lokalnih zajednica za udruživanje sredstava sa službama za zapošljavanje, a od naredne godine će Zavod za zapošljavanje Republike Srpske planirati sredstva za ove namjene.  

 

Druge objave u kategoriji