Search

Sinergijom ka unapređenju funkcionisanja javnih službi za zapošljavanje

Danas je u prostorijama Projekta zapošljavanja mladih (YEP) održan sastanak predstavnika Projekta podrške zapošljavanja u BiH (Employment Support Programme) i YEP-a. 

Projekat podrške zapošljavanju u BiH je četvorogodišnji projekat koji predstavlja novi vid angažmana Svjetske banke u Bosni i Hercegovini i uključuje također intenziviranu saradnju sa Vladom Federacije BiH. Sam Projekat uključuje kredit Svjetske banke u iznosu od 50 milion eura, od čega 29 miliona eura pripada Federaciji BiH. 

Kroz Projekat podrške zapošljavanju u BiH očekuje se zapošljavanje oko 23.000 osoba i to mladih, dugoročno nezaposlenih, osoba s niskim kvalifikacijama, osoba u dobi od 40 godina i više, te socijalno ugroženih osoba.

Saradnja YEP-a i Projekta podrške zapošljavanju u BiH ima za cilj osigurati strateški pristup rješavanju problema nezaposlenosti te osigurati učinkovitiju implementaciju reforme javnih službi/zavoda za zapošljavanje. Prethodno je usaglašen i paket aktivnosti na kojima će YEP FZZZ i ESP sarađivati. 

U pomenutom kontekstu, usaglašeno je da će se u kratkom roku kreirati metodologija profiliranja nezaposlenih i metodologija evaluacije aktivnih mjera zapošljavanja dok će svi ranije izrađeni metodološki dokumenti u okviru Projekta YEP (Metode i postupci rada, uputstva itd.) predstavljati polaznu tačku oba projekta prilikom reformisanja javnih službi za zapošljavanje u FBiH.

Druge objave u kategoriji