Search

Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije: coaching na radnom mjestu kao metod za unapređenje savjetodavnih procesa

Savremena istraživanja, ali i praksa prepoznaju coaching kao najbolji način poticanja ljudi na ostvarenje njihovih potencijala. Organizacija u kojoj rade učinkoviti djelatnici na najboljem je putu da bude vodeća u oblasti u kojoj djeluje. Ova metoda omogućava da se produbi profesionalni i osobni razvoj djelatnika u cilju efikasnijeg rješavanja problema sa kojima se susreću u svakodnevnom radu. Projekat zapošljavanja mladih (YEP) u sklopu provedbe Reformskog paketa provodi obuke za zaposlenike sa ciljem njihovog osposobljavanja za rad prema novom modelu, ali i prepoznaje potrebu za drugačijim pristupom kao što je coaching na radnom mjestu.

Danas su djelatnici Službe za zapošljavanje Hercegovačko – neretvanske županije u prilici da putem ove metode osnaže svoje savjetodavne vještine naročito u odnosu na intervjuisanje nezaposlene osobe i izradu Individalnog plana zapošljavanja. Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije/kantona od 2015.g. učestvuje u reformi koju provodi YEP pa je tako do sada urađeno sljedeće:

  • Izrađena Situaciona analiza Službe za zapošljavanje HNŽ/K 
  • izrađeno i usvojeno Uputstvo za rad podružnica (nove metode rada se testiraju u Odjeljenju I, Konjicu i Čitluku, te uskoro i u Odjeljenju II)
  • usvojen Kompetencijski okvir za ključne poslovne procese u Službi za zapošljavanje usvojen Vizuelni identitet enterijera Službe za zapošljavanje korišten za opremanje Podružnice Čitluk rekonstruisana Podružnica Čitluk (u pripremi otvaranje i početak primjene Uputstva)
  • završena Uvodna obuka za primjenu novih metoda za sve zaposlenike četiri navedene podružnice (certificirani)
  • obučeni savjetodavci za primjenu grupnog oblika savjetovanja – Kluba za traženje posla.  

Druge objave u kategoriji