Search

Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije/kantona usvojila Uputstvo za rad biroa/podružnica

Ravnatelj Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije/kantona je 8/9/2016 donio Odluku o usvajanju Uputstva za rad u podružnicama Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije-kantona koje će se u testnoj fazi primjenjivati u podružnicama: Čitluk, Konjic, Odjeljenje I – Mostar, a sa ciljem da sve podružnice nakon ovog perioda preuzmu dobre prakse i novi model rada. Odluka je donesena temeljem Ugovora potpisanog sa GOPA Predstavništvom u BiH, implementatorom Projekta zapošljavanja mladih podržanog od Vlade Švicarske.

Uputstvima o radu (koja su izrađena za sve JSZ koje su se opredijelile da primjenju novi model rada – Reformski paket, a to su pored ove Službe i JSZ Bosankso- podrinjskog kantona, Kantona Tuzla i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta) definiraju se i usluge, poslovni procesi, ali i obveze i zadaci svakog pojedinog zaposlenika u sistemu, što u konalničici vodi modernom i efikasnom nadasve evropskom modelu rada institucija, u službi građana i građanki.

Novi organizacijski model uspostavlja “poduzetnu SZZHNŽ/K” koja je fokusirana na krajnje rezultate svojih aktivnosti, ima decentraliziranu strukturu, te promovira konkurenciju među podružnicama. Korisnici usluga SZZHNŽ/K-a (tj. poslodavci i nezaposlene osobe) se po prvi put definiraju kao “klijenti” kojima treba dati mogućnost da uz savjetodavnu stručnu pomoć kreiraju uslugu koja im je neophodna kako bi u konačnici ostvarili cilj – zaposlenje.

Druge objave u kategoriji