Search

Služba za zapošljavanje KS: Klubovi za traženje posla jedna od prioritetnih mjera za nezaposlene

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo je nastavila sa provođenjem mjere Klub za traženje posla koja se odvija u biroima:  Centar, S. Grad, N. Sarajevo, N.Grad, Ilidža, Vogošća, Hadžići i Ilijaš.  

Klub za traženje posla gradi samopouzdanje kod nezaposlenih, pruža savjetodavne usluge, informacije o otvorenim radnim mjestima i pruža pomoć pri prijavljivanju na odgovarajuća radna mjesta, a sa konačnim ciljem da članovi Kluba pronađu posao. Još jedna pogodnost koju ovaj Klub nudi je da su učesnici  na samom izvoru informacija, odnosno u svakom trenutku će im biti dostupna informacija o zaprimljenim zahtjevima za posredovanje, te objavljenim oglasima na web stranici Službe, oglasnim pločama biroa te portalu koji sadrži dodatne mogućnosti kao što su volontiranje, grantovi www.berzarada.ba, ali i svim drugim online platformama koje mogu poslužiti u karijernom informisanju i savjetovanju nezaposlenih. 

Ova mjera je namijenjena prevashodno dugoročno nezaposlenim mladim osobama, ali i svim drugim nezaposlenim osobama sa evidencije kojima odgovara grupna podrška i koji uz konsultacije sa svojim savjetodavcem u birou smatraju da im Klub može koristiti. Sve informacije zainteresovani mogu dobiti u svom matičnom birou, a javnost se o aktivnostima Klubova može informisati i putem društvenih mreža i Facebook profila Job Club Sarajevo.

Vlada Švicarske je putem Projekta zapošljavanja mladih (YEP) pružila stručnu podršku u vidu edukacije zaposlenih i metodologije rada službama za zapošljavanje da implementiraju ovu mjeru. 

Druge objave u kategoriji