Search

Socijalno preduzetništvo u oblasti zaštite mentalnog zdravlja

Predstavnici Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Projekta mentalnog zdravlja koje podržava Vlada Švicarske, održali su radne sastanke sa predstavnicima udruženja korisnika usluga sistema mentalnog zdravlja „Uzdravlje“ iz Mrkonjić Grada i „Tunel“ iz Ključa na temu radne integracije svojih korisnika.

Predmet razgovora bilo je pokretanje preduzetničkih inicijativa od strane udruženja uz stručnu i finansijsku podršku Projekta zapošljavanja mladih i Projekta mentalnog zdravlja. Naime, udruženje „Uzdravlje“ je već započelo rad na zasadu malina. U narednom periodu, planira se proširenje i profesionalizacija rada na uzgoju malina, te organizacija proizvođača u socijalnu zadrugu.

Članovi udruženja „Tunel“ razvijaju set poslovnih ideja koje za cilj imaju socijalno uključivanje korisničke populacije i njihovu integraciju na tržište rada. YEP će pružiti podršku u kreiranju i validaciji ideja, njihovoj razradi u poslovni model socijalnog preduzetništva te praktičnoj realizaciji.

Navedene aktivnosti, dio su ukupnih napora Projekta zapošljavanja mladih na promociji socijalnog preduzetništva i pružanju konkretne podrške socijalnim preduzetnicima za pokretanje svojih poslovnih poduhvata.

Početak konkretnih aktivnosti se očekuje već u narednom mjesecu, kako bi, već sa početkom naredne poljoprivredne sezone, bili vidljivi i prvi rezultati.

dsc_0020

dsc_0037

Zasad maline udruženja “Uzdravlje” iz Mrkonjić Grada

Druge objave u kategoriji