Search

SP “Ogi”

SP “Ogi” nudi slijedeće proizvode i usluge:
• Sve vrste drvne građe od jele i smrče (grede,
daska, letva, štafl a)
• Usluge uslužnog rezanja svih dimenzija i
dužina
• Usluge sječe i vuče drvnih sortimenata
• Drvni otpad (okorci)
• Ogrevno drvo

Tel: + 387 65 541 363
Adresa: Ponikve, Čajniče
email: ognjendragas@gmail.com

Druge objave u kategoriji