Search

Šta nam pokazuje statistika o nezaposlenosti u BiH za 2017.godinu?

Različite bosanskohercegovačke institucije i svjetske statističke organizacije obrađuju nezaposlenost i formiraju projekcije a kada je posrijedi kretanje bh tržišta rada i tumačenje glavnih indikatora.

Iako su, suštinski, bazni podaci isti, u kontekstu prezentiranih podataka moguća su određena odstupanja i razlike. Ipak, obzirom da se radi o minimalnim odstupanjima, prezentirani podaci mogu se smatrati relevantnim. 

U aprilu 2017.godine sprovedena je Anketa o radnoj snazi u BiH o kojoj smo prethodno izvještavali a koju su realizovale statističke institucije u Bosni i Hercegovini: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine – BHAS, Federalni zavod za statistiku – FZS i Republički zavod za statistiku Republike Srpske – RZS RS. Ovim istraživanjem obuhvaćeno je 10.629 domaćinstava, i to: 6.196 u Federaciji BiH, 3.376 u Republici Srpskoj i 1.057 u Brčko distriktu BiH.

Stopa nezaposlenosti 

Prema podacima iz ankete, u 2017. stopa nezaposlenosti iznosila je 20,5 posto – 18,9 posto za muškarce i 23,1 posto za žene, dok je u istom razdoblju 2016. iznosila 25,4 posto – 22,5 posto za muškarce i 30 posto za žene. 

 

Stopa (ne)aktivnosti

Neaktivno stanovništvo čine sve osobe koje imaju 15 i više godina i koje u referentnoj sedmici nisu radile, te koje tokom četiri sedmice (referentne i tri prethodne) nisu poduzimale nikakve radnje sa ciljem traženja posla kao i osobe koje nisu spremne početi raditi u naredne dvije sedmice ako bi im posao bio ponuđen.Stopa neaktivnosti je svakako bitan pokazatelj osvjštenosti sepcifične populacije u kontekstu angažamana u procesa traženja posla. 

Za 2017.godinu, stopa aktivnosti radno sposobnog stanovništva iznosila je 42,60%. 

 

 

Ukoliko posmatramo spolnu strukturu ukupnog broj nezaposlenog stanovništva u 2017.godini ona izgleda ovako: 

 

Prema posljednjim podacima Svjetske banke (World Bank) zadnja zabilježena stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini iznosi 25,8% i u proteklih 5 godina ima tendenciju pada ali pri čemu treba uzeti u obzir i sveprisutni porast radnih migracija u druge zemlje. Podaci prezentirani u bazi podataka Svjetske banke baziraju se na metodologiji Međunarodne organizacije rada (ILO).

Takođe, prema posljednjim podacima Međunarodne organizacije rada (ILO), za 2016.godinu stopa nezaposlenosti mladih, starosne dobi 15 do 24 godine, iznosila je 60,9%. 

Druge objave u kategoriji