Search

STUDIJSKA POSJETA U STRAZBURU!

Demokratski omladinski pokret i Info centar za mlade Općine Novo Sarajevo organiziraju studijsku posjetu
Strazburu i Svjetskom forumu za demokratiju ( World Forum for Democracy ) koji će se održavati od 03.
do 05. novembra 2014 godine. Svjetski forum za demokratiju svake godine okuplja veliki broj svjetskih
zvaničnika koji zajedno raspravljaju sa građanima o budućnosti demokratije i demokratskih institucija u
svijetu. Svrha studijske posjete je da se aktivisti iz Bosne i Hercegovine prevashodno upoznaju sa
Strazburom i institucijama Evrope, te da aktivno učestvuju na Svjetskom forumu za demokratiju koji će se
održati u tom periodu.

Kroz ovu studijisku posjetu su planirane i sljedeće aktivnosti:
– Posjeta i obilazak parlamenta EU i razgovor sa poslanicima u EU parlamentu.
– Posjeta i obilazak Evropskog suda za ljudska prava i upoznavanje sa zvaničnicima te institucije.
– Posjeta Vijeću Evrope i upoznavanje sa zvaničnicima i predstavnicima ove institucije.
– Prijem u Ambasadi BiH pri Vijeću Evrope i razgovor sa ambasadorom.
– Aktivno učešće na Svjetskom forumu za demokratiju.
– Obilazak Univerziteta u Heidelbergu i razgovor sa profesorima EU Prava.
– Ostale fakultativne aktivnosti ( obilazak grada, šetnja, zajednička večera i sl. )
Ko se sve može prijaviti ?
Studijska posjeta je otvorena za sve osobe koje imaju profesionalni ili obrazovni interes da učestvuju u ovoj
posjeti. Slijedeće kategorije osoba su prioritet pri odabiru učesnika:
– Studenti društvenih nauka
– NVO aktivisti i zaposlenici (posebno mladi)
– Članovi političkih stranaka
– Zaposlenici u institucijama vlasti
– Ostala zainteresirana lica
Troškovi studijskog putovanja?
Trošak učešća na studijskom putovanju je od 269KM (3 i 4 krevetne sobe) do 295KM (2 krevetne sobe)
u čemu je uključen prevoz i 4 noćenja u Strazburu, certifikat, gore navedene posjete, radni materijal i ostale
aktivnosti. Iznos se može plaćati u 5 rata gdje prva iznosi 100 KM a ostale po 49 KM. Trenutno radimo na
tome da nađemo finansijere koji bi snosili dio troška, te se obavezujemo u tom slučaju vratiti dio sredstava
(30 do 40 %) učesnicima koji su se prijavili na samo putovanje.

Informacije ?
Sve bitne informacije možete dobiti na: viaeubih@gmail.com, demokratski.omladinski.pokret@gmail.com,
www.facebook.com/dopbih, www.facebook.com/viaeu ili na +387 33 617 627 / +387 61 902 615 / +387
62 256 707
APLIKACIJA ZA UČEŠĆE: https://bit.ly/viaeustrasbourg

 

 

 

 

Druge objave u kategoriji