Search

Svečano otvaranje Biroa Gradačac 13.jula

Prije mjesec dana je završena rekonstrukcija Biroa Gradačac,Služba za zapošljavanje TK, a biro je je u potpunosti modernizovan i pripremljen za primjenu novih zahtjevnih procedura i metoda rada. U procesu je nabavka namještaja i računarske opreme će biti i u novim uređenim prostorijama tako da se od jula očekuje potpuno korištenje šalter sale i prostorija za savjetodavni rad. Sve ove aktivnosti se odvijaju u skladu sa Memorandumom o razumijevanju i Ugovorom koje je YEP potpisao sa Službom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Na ovaj način švajcarska podrška ostaje najkonkretnija u rješavanju problema službi za zapošlјavanje, a sve sa ciljem da se osiguraju što je moguće kvalitetnije usluge klijentima Službe – nezaposlenima i poslodavcima.

Slike: Vanjski izgled Biroa Gradačac poslije i prije rekonstrukcije

Gradačac

biro Gradacac

Reforma službe za zapošljavanje je dugotrajan proces, ali on ne smije stati sa infrastrukturnim i tehničkim unapređenjem, ona se mora reflektovati na bolje usluge za nezaposlene, za poslodavce, kvalitetnije posredovanje i uvezivanje programa aktivnih mjera sa savjetodavnim procesom, kako bi sredstva Vlade bila usmjerena na one nezaposlene koji tu podršku najviše trebaju. Služba za zapošljavanje TK će morati u što skorije vrijeme savjetodavni proces integrisati u redovnu praksu Biroa Gradačac, početi sa izradom individualnih planova zapošljavanja, organizacijom info-seminara za nezaposlene, dok će istovremeno raditi na jačanju vlastitih kapaciteta kroz obuke zaposlenika. Upravo danas se u Derventi odvija obuka uposlenika ovoga Biroa, a sve se sprema za svečano otvaranje Biroa Gradačac 13.jula 2016.godine sa početkom u 11 časova.

Druge objave u kategoriji