Search

Tema drugog dana Uvodne obuke za Službu za zapošljavanje TK – savjetodavni proces, alati i metode

U toku je drugi dan Uvodne obuke namijenjene šefovima biroa i savjetodavcima Službe za zapošljavanje TK, a sa ciljem sticanja znanja i vještina za provođenje novog modela rada kojeg zahtjeva Reformski paket. U fokusu su savjetodavni proces, komunikacija u savjetovanju, intervju kao ključni alat savjetovanja u zapošljavanju, trijaža (profiliranje nezaposlenih na lako zapošljive, uslovno i teže zapošljive), te izrada Individualnog plana zapošljavanja za koji će biti postavljeni ciljevi na individualnom (savjetodavac) nivou. Menadžment Službe za zapošljavanje TK je ulaskom u proces reforme obavezao na omogućavanje boljih uslova za rad u Biroima, te podrškom zaposlenicima da iznesu promjene, koje se najviše ogledaju u drugačijem pristupu prema nezaposlenim osobama od šalter sale, do individualnog i grupnog savjetovanja.

Program Uvodne obuke je pripremila bivša direktorica slovenačkog Zavoda za zapošljavanje Zdenka Kovač, a provodi ga u svojstvu trenera slovenačka ekspertica Meri Lorenčič nekadašnja uposlenica Zavoda za zapošljavanje Slovenije i osoba sa velikim iskustvom u razvoju službi za zapošljavanje u regionu , Hrvatske, Srbije, Crne Gore,Slovenije i Makedonije.

 

Druge objave u kategoriji