Search

Traže li mladi posao?

Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizuje uz finansijsku podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju, mladima šitom BiH kroz mrežu Klubova za traženje posla i dva ogledna biroa konstantno pruža različite mogućnosti za aktiviranje i zapošljavanje. Međutim, često se dešava da mladi ne prihvataju ili nisu zainteresovani za ponuđene mogućnosti, jer ne vjeruju da mogu promijeniti bilo šta svojim dodatnim angažmanom.

S tim u vezi YEP je obavio anketiranja klijenata javnih službi za zapošljavanje. Prema istraživanju provedenom na reprezentativnom uzorku u biroima za zapošljavanje Doboj i Novo Sarajevo, samo trećina od ukupnog broja prijavljenih nezaposlenih je aktivna u traženju zaposlenja, dok su dvije trećine nemotivirane ili nezainteresovane za pronalazak posla. Naime, u Birou Doboj tek 26% anketiranih svakodnevno ili povremeno prati objavljene oglase i prijavljuje se na njih, dok je u Novom Sarajevu taj broj nešto viši i iznosi 41%. Analiza starosne strukture ukazuje na zabrinjavajuće veliku neaktivnost osoba iznad 30 godina: u Doboju je čak 73% njih neaktivno dok je u Novom Sarajevu taj postotak 53%. U Doboju je neaktivnost primjetna čak i među osobama u dobi do 30 godina i iznosi 57% dok je u Novom Sarajevu njihova neaktivnost na razini od 29%.

Druge objave u kategoriji