Search

Trening za pisanje projekata za omladinsku komponentu programa Evropske Unije

Organizacija IPAK-Mladost gradi budućnost u saradnji sa fondacijom «Friedrich Ebert Stiftung» organizira bazični trening o programu Erasmus + namjenjen omladinskim liderima, predstavnicima institucija koje se bave pitanjima mladih, volonterima, predstavnicima omladinskih i drugih civilnih organizacija s ciljem usvajanja znanja neophodnih za korištenje programa i ključnih akcija otvorenih za Bosnu i Herecegovinu u periodu od 2014 do 2020 godine.

PROGRAM ERASMUS PLUS / E+
Program „Erasmus +“ je najveći program namjenjen mladima cijele Europe koji se realizira od 1. januara 2014. do 31. decembra 2020. godine. Ukupan budžet programa iznosi 14,7 milijardi eura. Omladinska komponenta „Erasmus +“ podstiče angažovanje mladih sa uskraćenim prilikama i obuhvata mlade u dobi od 13 do 30 godina. Program nudi mogućnost mladima, te ostalim akterima da postignu mobilnost i aktivno učestvuju u izgradnji Evrope. Cilj je doprinijeti izgradnji “Evrope znanja” i stvoriti evropsku arenu za saradnju na razvoju politike za mlade, na osnovu neformalnog obrazovanja. Tu se podstiče koncept doživotnog učenja i razvoj vještina i sposobnosti, čime se promoviše aktivno građansko učešće.

Formular za prijavu možete preuzeti na ovom linku.

Druge objave u kategoriji