Search

Trening za savjetodavce u Službi za zapošljavanje HNŽ-K: Kako pružiti savjetodavnu podršku žrtvama nasilja u porodici?

U sklopu jačanja kompetencija savjetodavaca u javnim službama za zapošljavanje, kao i u okviru svjetske kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” koju obilježava 1,700 organizacija u preko 100 država svijeta danas se u Mostaru za savjetodavce Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije/kantona održava trening o pružanju savjetodavne pomoći žrtvama nasilja u porodici. O psihičkim aspektima nasilja u porodici, kako prepozati žrtve nasilja, te kako im pomoći su neka od pitanja na koje će savjetodavic dobiti danas odgovor te u diskusiji podijeliti dosadašnja iskustva u radu sa klijentima, te potencijalnim usmjerenjima i pružateljima usluga za ovu osjetljivu ciljnu grupu.

U organizaciji Federalnog zavoda za zapošljavanje i Projekta zapošljavanja mladih (YEP), održat će se ciklus treninga za savjetodavce u svim kantonalnim službama za zapošljavanje na ovu temu, a danas je prvi trening za koji su edukatorice predstavnice Fondacije lokalne demokratije, koje su zahvaljujući podršci od strane FZZZ i YEP osnovali društveno preduzeće ProFresh. Podsjećanja radi, u okviru Reformskog paketa izrađen i usvojen je Kompetencijski okvir za ključne poslovne procese, među kojima je kompetencija povezana sa interakcijom sa klijentom, tačnije poznavanje ranjih grupa na tržištu rada te pružatalja usluga za takve grupe, a imajući u vidu da su žrtve nasilja u porodici izuzetno osjetljiva i ranjiva grupa, neophodno je adekvatno usmjeriti savjetodavce u ovom kontekstu. Ova aktivnost slijedi i Strategiju za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) kao i Gender akcijski plan 2013-2017. 

161129-radionica-fzzz-mostar

 

Druge objave u kategoriji