Search

U 2017. godini zabilježen najveći broj zaposlenih i najmanji broj nezaposlenih osoba od 2005. godine

Prekjučer je održana press konferencija Agencije za rad i zapošljavanje BiH, gdje je direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Muamer Bandić, predstavio pokazatelje tržišta rada u 2017. godini, te rezultate Agencije za rad i zapošljavanje BiH u 2017. godini.

Direktor Bandić je naglasio da je 2017. godina bila godina u kojoj se konstantno smanjivala nezaposlenost, a povećavala zaposlenost. Tako je u decembru nezaposlenost iznosila 475.084 osobe što je najmanji broj od kada Agencija za rad i zapošljavanje BiH vodi ovu statistiku, tj. od 2005. godine. Nezaposlenost se u odnosu na 2016. godinu smanjila za 34.938 osoba, u odnosu na 2015. godinu za 62.384 osobe, a u odnosu na 2014. godinu za 72.050 osoba.

U isto vrijeme broj zaposlenih u Bosni i Hercegovini u periodu januar-decembar 2017. godine bio je u porastu u odnosu na isti period 2016. godine i to za 2,8% ili 15.248 osoba. Zaposlenost se povećala u odnosu na 2015. godinu za 37.777 osoba, a u odnosu na 2014. godinu za 45.477 osoba.

U decembru 2017. godine je u BiH bilo 753.202 zaposlenih osoba što je najveći broj zabilježen do sada od kada Agencija za rad i zapošljavanje BiH objavljuje ove podatke.

Po riječima direktora Bandića, isti trend pokazuje i Anketa o radnoj snazi za 2017. godinu, gdje je anketna stopa nezaposlenih 20,5% i također je najniža ikada zabilježena. Također, u 2017. godini zaposleno je najviše ikada osoba sa evidencija nezaposlenih i taj broj za čitavu godinu iznosi 140.043 osobe.

Kada su u pitanju rezultati posredovanja Agencije za rad i zapošljavanje BiH, posredovan je se nastavilo prema međunarodnim sporazumima o zapošljavanju. Tako je u Republici Sloveniji postignut napredak u zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine. U 2017. godini zaprimljeno je 7.451 oglas iz Slovenije, što je za 3.826 oglasa ili 106% više u odnosu na 2016. godinu.  Potraživano je ukupno 16.479 radnika, što je za 9.566 radnika ili 138% više nego u odnosu na 2016. godinu. Od navedenog broja potraživanih radnika, putem Agencije za rad i zapošljavanje BiH zaposleno je u Sloveniji 9.923 radnika. To znači da od ukupnih potreba Slovenije, Agencija za rad i zapošljavanje BiH je posredovala u zapošljavanju 60,21% potrebnih radnika, dok su ostala posredovanja išla iz ostalih država regiona. Po riječima direktora Bandića, ovaj rezultat predstavlja nešto na što smo u Agenciji za rad i zapošljavanje BiH izuzetno ponosni. Također, direktor Bandić je naglasio da navedeni broj zaposlenih radnika predstavlja povećanje od 5.145 radnih dozvola ili 107,68% u odnosu na 2016. godinu, te je u 2017. godini potpisano je 9.725 ugovora o radu, što u odnosu na 2016. godini čini povećanje od 5.090 ugovora ili 109,82%.

Istovremeno je u SR Njemačkoj posredovano u zapošljavanju 851 osobe sa završenom srednjom medicinskom školom, te je kroz program ferijalnog rada omogućeno da 34 studenta, tokom ljetnog raspusta, steknu radno iskustvo, usavrše jezik i zarade novac potreban za nastavak školovanja.

Direktor Bandić je naglasio da se trend pozitivnih kretanja na tržištima rad, kako u BiH, tako i u inostranstvu, odrazio na broj predmeta socijalnog osiguranja, te je u 2017. godini zabilježeno smanjenje broja navedenih predmeta. Slična situacija je kao i kod izdatih radnih dozvola strancima u BiH. Taj broj je u 2017. godini iznosio 2.593 radne dozvole i predstavlja oko 0,3% od ukupnog broja zaposlenih što znači da nema kvantitativan utjecaj  na tržište rada.

Statistički pregled stanja tržišta rada u 2017. godini pogledajte ovdje

Druge objave u kategoriji