Search

U općini Novi Grad niko ne želi biti konobar

Iako je turističko-ugostiteljski sektor u porastu u Kantonu Sarajevo, te je jedan od prioritetnih strateških sektora, iskustva sa terena bi mogla zabrinuti mnoge. Gastroid centar za obuke u hotelijerstvu i ugostiteljstvu u saradnji s referentnim poslodavcima, i uz financijsku podršku Općine Novi Grad Sarajevo, je prije mjesec dana raspisao konkurs za obavljanje 2-mjesečne dinamične obuke za zanimanje konobara/-ice u centru Gastroid, i prakse kod potencijalnog poslodavca.

Po uspješnom završetku obuke, kandidati dobivaju certifikat o stečenim vještinama i mogućnost zaposlenja u jednom od partnerskih ugostiteljskih objekata na minimalno 6 mjeseci. Kandidati prije početka obuke potpisuju Ugovor s centrom Gastroid u kojem su navedena sva prava i obaveze kandidata za vrijeme i po završetku trajanja obuke.

Obzirom da je uvjet konkursa te investitora obuke da nezaposleni mladi budu prijavljeni na evidenciju Biroa Novi Grad koji broji oko 18.000 nezaposlenih, Služba za zapošljavanje je bila uključena u proces informisanja i animiranja nezaposlenih. Obavijesti na oglasnim pločama, grupna savjetovanja i individualna savjetovanja nisu uspjela generisati dovoljan broj kandidata (očekivani broj 30), te je na kraju oformljena jedna grupa od 8 kandidata obzirom da nisu svi zadovoljili na intervjuu u Gastroid centru (centar za kandidate osigurava zaposlenje kod poslodavca i mora osigurati kvalitetne radnike). 

Naime, shodno konkursu Služba je uputila 19 osoba, od čega se 5 njih prijavilo putem online forme, a dodatnih 6 je prisustvovalo posebno organizovanom promotivnom događaju. Na koncu, samo se 4 odazvalo na intervju, a dodatne 4 osobe su se prijavile tako što su putem kanala informisanja saznali za ovu mogućnost.

Tokom praćenja procesa došlo se do nekoliko pozadinskih problema, od činjenice da većina konobara koji su na evidenciji više ne zadovoljavaju potrebama tržišta, ne poznaju ni osnove Engleskog jezika, a visokoškolci nisu spremni se odreći diplome kako bi ušli na tržište rada i sebi osigurali solidna primanja, ali većina nije zainteresovana za posao konobara (bez obzira na kvalifikacije). Zaista nije lako naći način kako motivisati mlade, ali je neophodno raditi na mehanizmima koji će službama za zapošljavanje olakšati uspješno posredovanje, te koji će im omogućiti da izvrše neophodnu podjelu nezaposlenih na one koji zaista traže posao, i one koji ne žele raditi ili ne ispunjavaju obaveze, a uživaju određena prava kao nezaposlena lica. 

Gastroid centar je osnovan 2014. godine kroz projekat koji je podržan Švicarskom Agencijom za razvoj i saradnju (SDC) i programom ‘Prilikaplus’, a nosilac projekta jest firma Tofi Sarajevo.

Druge objave u kategoriji