Search

U Službi za zapošljavanje TK održana prva sesija:"Praćenje implementacije ugovora o radu mladih"

Jučer je održana prva sesija u prostorijama Službe za zapošljavanje TK sa nezaposlenim licima i studentima u sklopu projekta MLCYP finansiranog od strane Europske Unije, na temu Praćenje implementacije ugovora o radu mladih TK. Sesiju su održali predstavnici UG IPAK Mladost Gradi Budućnost, a koji su ranije sa Službom sarađivali u okviru YEP Programa lokalnih inicijativa. Sesiji je prisustvovalo 20 učesnika, s tim da je interes bio izuzetan, te prostorije Službe u kojima se inače održavaju radionice Kluba za traženje posla nisu bile dovoljne da prime sve zainteresovane. Proces upućivanja nezaposlenih je obavljen kroz sajvetodavni rad i Klub za traženje posla.

tuzla-sesija-ipak

Organizacija “IPAK-Mladost gradi budućnost” implementira projekat “Praćenje implementacije ugovora o radu mladih TK” koji je finansiran od strane EU komisije. Projekat se implementira u TK, te je u periodu od 15. septembra do 15. novembra ove godine planirano šest radionica, otvorenih za učešće mladih s ciljem informisanja o pravima na radu u skladu sa novim zakonom o radu.

Cilj projekta jeste informisati mlade o njihovim pravima, te dovesti ih u direktan kontakt sa institucijama vlasti odgovorne za praćenje implementacije ugovora o radu kao i djelovanja u slučaju kršenja istih prava. Prva radionice je održana jučer u Službi za zapošljavanje TK.

tuzla-sesija

Druge objave u kategoriji