Search

Ubrana poljopriveda u opštini Istočna Ilidža

Jutros je u Istočnom Sarajevu održan sastanak u kojem su učestvovali načelnik opštine g. Marinko Božović, i načelnik Odjeljenja za privredu g Aleksandar Delić, a tema sastanka je bila implementacija Urbane poljoprivrede – koncepta koji YEP već implementira u opštini Novi Grad u FBIH.

Tokom sastanka dogovorene su aktivnosti i obaveze svih učesnika u procesu u kojem će Projekat zapošljavanja mladih (YEP) pružiti stručnu i tehničku podršku, a opština će osigurati zemljište, a sve sa ciljem da se na ovaj način iskoriste potencijali koji evidentno postoje i koji će voditi ka zapošljavanju mladih.

Projekat “Urbana poljoprivreda”je baziran na razvoju i implementaciji koncepta urbane poljoprivrede kao modela za zapošljavanje. Urbana poljoprivreda je model koji se odnosi na uzgajanje, preradu i distribuciju hrane u, ili u neposrednoj blizini naseljenih mjesta. Osnovna karakteristika urbane poljoprivrede je lokalna proizvodnja hrane za lokalnu upotrebu – koncept koji osigurava: zapošljavanje stanovništva, kultivaciju gradskih i prigradskih površina, više hrane i zdraviju ishranu, povećanje ekonomske moći grada i stanovnika, jače veze među stanovnicima. Tipični način proizvodnje u urbanoj poljoprivredi je biointenzivna metoda – kojom se na ograničenim površinama proizvode velike količine organske hrane.

Druge objave u kategoriji