Search

Uskoro posao za više od 100 logopeda, pedagoga i psihologa

Ovogodišnji Budžet Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH umanjen je za 800 hiljada KM, i iznosi 6,9 miliona KM, navodi se u saopćenju ministarstva.

– Nažalost, obrazovanju i nauci ne daje se potrebno značenje te se ponovo na njih gleda kao na nekakvu poteškoću ili običnu budžetsku stavku. Dosadašnji pristup trebamo mijenjati, jer su ovo razvojne i pokretačke snage našeg društva i kao takve zaslužuju i puno više pažnje, i puno više ulaganja, na čemu ćemo nastaviti kontinuirano insistirati. I to, u saradnji i zajedničkom djelovanje svih aktera u sistemu obrazovanja, s jedinstvenim ciljem provođenje započetih reformskih procesa, unapređenja obrazovanja i njegove pristupačnosti, prihvatljivosti i efikasnosti za sve bh. građane, a u konačnici i s ciljem stvaranja preduvjeta za brže uključivanje BiH u krug zemalja regiona i Evropske unije – istakla je Federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović.

U saradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje radi se na kreiranju projekta zapošljavanja više od 100 pedagoga, psihologa, logopeda i drugih stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, s ciljem unaprijeđenja postojećih aktivnosti koje se provode na prevenciji i suzbijanju ozbiljnog problema vršnjačkog nasilja.

Također, ovi mladi stručni saradnici značajno bi mogli pomoći da se dodatno unaprijedi saradnja između svih subjekata odgojno-obrazovnog djelovanja (učenik, nastavnik, roditelj).

U pripremi je koncept ovog projekta, a namjera je uključiti i međunarodne organizacije i druge partnere koji bi nam mogli pružiti adekvatnu tehničku i stručnu pomoć, istaknuto je u saopćenju.

(Bportal.ba)

Slika: Radionica sa karijernim savjetnicima i pedagozima u Službi za zapošljavanje TK

Druge objave u kategoriji