Search

Usvojen Finansijski plan prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ za 2015. godinu

Poslanici Skupštine Kantona Sarajevo su na sjednici održanoj 31.03. 2015. dali saglasnost na Finansijski plana prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ za 2015. godinu.

Finansijski plan prihoda i izdataka, kako je navedeno u obrazloženju, rađen je u skladu sa Zakonom o budžetuFederacije BiH,  te Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i  izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo.

Za izvršenje programiranih zadataka, Finansijskim planom prihoda i izdataka za 2015. godinu planirana su ukupna  sredstva u iznosu od 39.105.000 KM i shodno tome planirani izdaci i rashodi iznose 39.105.000 KM.

Planirani rashodi u 2015. godini prema Finansijskom planu se odnose na administrativne troškove, sredstva za obezbjeđenje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba:  zdravstveno osiguranje, naknada za nezaposlene, dokup staža, socijalno zbrinjavanje lica koja su u postupku stečaja, likvidacije i restrukturiranja preduzeća ostali ili ostaju bez posla,  a preostala sredstva su planirana za aktivnu politiku zapošljavanja.

Druge objave u kategoriji