Search

Usvojene mjere aktivne politike zapošljavanja u FBiH

Vlada FBiH, na svovoj 106.sjednici održanoj 02.04.2014., donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za 2014.godinu za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u iznosu od deset miliona konvertibilnih maraka.

Vlada FBiH donijela je  Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za 2014.godinu za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u iznosu od deset miliona konvertibilnih maraka, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za ovu godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Sredstva su namijenjena zapošljavanje nezaposlenih u Federaciji BiH, bez obzira na dob, stručnu spremu i radno iskustvo, s posebnom socijalnom i rodnom osjetljivošću, radi jačanja njihove konkuretnosti na tržištu rada i sprječvanja dugotrajne nezaposlenosti, jačanje konkurentnosti mladih nezaposlenih osoba kroz osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva (9.640.000 KM), te za obuku, stručno osposobljavanje i zapošljavanje u oblasti vinogradarstva (360.000 KM).

Sredstva se raspoređuju po kantonima prema omjeru 70 posto prema broju nezaposlenih, a 30 posto linearno.

Odluka propisuje i kriterije po kojima za sredstva mogu konkurirati i poslodavci koji su registrovani na području Federacije BiH, a redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa i nisu bili evidentirani zbog rada na crno u 2013. godini.

Pojedinačnu odluku o dodjeli sredstava donosit će federalni ministar rada i socijalne politike. Korisnik sredstava bit će obavezan da Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike dostavi izvještaj o utrošku sredstava i to najkasnije 30 dana od dana utroška sredstava, te je obavezan da dodijeljena sredstva koristi namjenski i da dostavi izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava najkasnije do 15. januara naredne godine.

Kako je planirano programima, ovaj transfer trebao bi omoguućiti otvaranje više od 10.000 radnih mjesta. Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje, sve vlade FBiH su do sada za aktivne mjere zapošljavanje samo 1.300.000 KM.

Druge objave u kategoriji