Search

Uz podršku Vlade Švajcarske novi krug obuka u industriji namještaja i obrade drveta, posljednji modul u Švajcarskoj

Članovi tima programa PrilikaPlus i partneri iz Centra za specijalističke studije “Format”, predstavili u Sarajevu potencijalnim polaznicima drugi krug obuka u okviru projekta “Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta” čiju realizaciju podržava Vlada Švajcarske kroz program PrilikaPlus. Projekat implementira Centar za razvoj i saradnju pri Univerzitetu za primjenjene nauke iz Berna u saradnji sa Centrom “Format” iz Sarajeva.

Realizacija projektnih aktivnosti podrazumijeva obuku polaznika iz srednjeg i višeg nivoa menadžmenta kompanija drvoprerađivačke industrije iz BiH kao i stručnjaka koji su uključeni u edukaciju u ovom sektoru.

Obuka, organizovana u pet višednevnih modula od čega će se posljednji održati u Švajcarskoj, je procesno orijentisana i ima za cilj primjenu novih znanja i vještina u svakodnevnom radu. Trening će omogućiti polaznicima da identifikuju probleme u okviru svojih nadležnosti, da planiraju i implementiraju prilagodljivi menadžment i potrebne tehnološke mjere, kao i da osiguraju kvalitet proizvoda i procesa.

Prijave se primaju do 26.08.2016. a prvi, od pet obrazovnih modula, održaće se početkom septembra.

Projekat implementira Centar za razvoj i saradnju pri Univerzitetu za primjenjene nauke iz Berna u saradnji sa Centrom “Format” iz Sarajeva.

Realizacija projektnih aktivnosti podrazumijeva obuku polaznika iz srednjeg i višeg nivoa menadžmenta kompanija drvoprerađivačke industrije iz BiH kao i stručnjaka koji su uključeni u edukaciju u ovom sektoru.

Obuka, organizovana u pet višednevnih modula od čega će se posljednji održati u Švajcarskoj, je procesno orijentisana i ima za cilj primjenu novih znanja i vještina u svakodnevnom radu. Trening će omogućiti polaznicima da identifikuju probleme u okviru svojih nadležnosti, da planiraju i implementiraju prilagodljivi menadžment i potrebne tehnološke mjere, kao i da osiguraju kvalitet proizvoda i procesa.

Prijave se primaju do 26.08.2016. a prvi, od pet obrazovnih modula, održaće se početkom septembra.

 

Druge objave u kategoriji