Search

Više od 50 odsto mladih nezaposleno

Najveći problem mladih u BiH je nezaposlenost koja iznosi više od 50 odsto, istakla je danas u Sarajevu predstavnica UNICEF-a u BiH Florens Bauer.

“To stvara veliki pritasak na mlade. Zbog toga je bitno da se što veći broj mladih uključi u srednje škole, jer su osnovne škole obavezne i njih pohađa 100 odsto djece, dok je situacija u srednjim školama drugačija”, istakla je Bauerova i dodala da je potrebno poboljšati kvalitet obrazovanja.

Ona je pred početak konferencije o položaju adolescenata u BiH pod nazivom “Adolescencija- vrijeme prilika” naglasila da je potrebno mladima dati priliku da sami uoče šta su nedostaci i problemi kako bi mogli da daju preporuke društvu i ostalima za prevazilaženje tih problema.

Direktor Omladinske informativne agencije BiH Jan Zlatan Kulenović je istakao da su mladi prepušteni sami sebi, da ne postoje centri za mlade, da se sa njima ne radi na profesionalnoj orjentaciji, te da zbog toga i ne čudi činjenica da je 58 odsto mladih nezaposleno, a da 73 odsto želi da napusti BiH.

Rukovodilac Sektora za obrazovanje i mlade u UNICEF-u u BiH Azemina Vuković istakla je da položaj mladih u BiH nije najbolji, ali da taj položaj ni globalno gledano nije dobar.

Vukovićeva je naglasila da je u BiH pokrenut niz aktivnosti koje su fokusirane na mlade kako bi se poboljšao njihov položaj.

“Došlo je vrijeme da počnemo ozbiljnije da se bavimo mladima. Svi razvojni dokumenti BiH prepoznali su ovu kategoriju kao važan faktor u društvu i da je potrebno ulagati u mlade, jer se to isplati”, rekla je Vukovićeva, dodajući da mladi u BiH dijele mnogo problema sa vršnjacima u svijetu.

Druge objave u kategoriji