Search

Vlada RS usvojila Akcioni plan zapošljavanja

Vlada Republike Srpske usvojila je danas izvještaj o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2014. godinu i Akcioni plan zapošljavanja za 2015, a za ove namjene Vlada i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske obezbijedili su 10.316.687 KM.

Fokus ovogodišnjeg Akcionog plana zapošljavanja biće na zapošljavanju isključivo u privredi Srpske, te podršci zapošljavanju ugroženih grupa, kao što su demobilisani borci, ratni vojni invalidi, djeca poginulih boraca, teže zapošljiva kategorija stanovništva starije dobi i Romi, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Vlada je donijela Uredbu o uslovima i načinu realizacije programa podrške zapošljavanju, kojom se uređuju uslovi i način stimulisanja povećanja zaposlenosti na teritoriji Srpske, kriterijumi i procedure za dodjelu sredstava, dinamika isplate dodijeljenih sredstava, te način praćenja realizacije programa podrške zapošljavanju.

Projekat zapošljavanja mladih je uvršten u Akcioni plan zapošljavanja Republike Srpske, te je definisano da će se raditi na širenju praksi oglednog biroa, jačanju savjetodavne funkcije sa nezaposlenim licima, te na uvođenju sistema upravljanja učincima u Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Druge objave u kategoriji