Search

Vlada RS: Za 1.171 radnika bez posla ukupno 271.400 KM

Vlada Republike Srpske (RS) odobrila je 271.400 KM za socijalno zbrinjavanje 1.171 radnika iz 36 preduzeća.

Radi se o radnicima koji su u procesu  stečaja preduzeća ostali bez zaposlenja ili su ispunili uslov za starosnu penziju, saopćeno je iz entitetske vlade. Sredstva idu Fondu PIO RS-a za uplatu doprinosa ovim radnicima.

Na sjednici u Banjoj Luci Vlada RS-a je usvojila i Informaciju o dostignutom stepenu realizacije Projekta „Centralizovani obračun plaća budžetskih korisnika“ te dala saglasnosti na Prijedlog plana i programa rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS-a za 2015. godinu. Usvojen je i Program javnih investicija za period 2015-2017 godina. Prema ovom dokumentu, ugovorene investicije za koje su osigurana sredstva iznose 1,5 milijardi KM, a kao prioriteti su planirane dodatne investicije u iznosu od 6,7 milijardi KM.

Investicije za sanaciju štete prouzrokovane majskim poplavama su među prioritetima u investicionom programu. Sredstva za ovu namjenu trebalo bi da budu osigurana u predstojećem periodu, stoji u saopćenju iz entitetske vlade. Usvojena je i Informacija o aktivnostima u vezi sa prikupljanjem podataka za potrebe SIGMA izvještaja procjene stanja u javnoj upravi u BiH. Evropska komisija je uz Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u 2014. godini objavila i Strategiju proširenja 2014 – 2015 u kojoj je navela da će u predstojećem periodu usmjeriti pažnju na reformu javne uprave, kao jedan od tri stuba proširenja, uz vladavinu prava i ekonomsko upravljanje. SIGMA je za potrebe EU razvila Principe javne uprave kao sredstvo koje bi trebalo pomoći zemljama u procesu proširenja u identifikovanju reformskih potreba i monitoringu postignutog napretka.

(Izvor: biznis.ba)

Druge objave u kategoriji