Search

YEP/IEEE Inovacijski izazov 2018: Modaliteti za unapređenje saradnje

Nakon jučerašnjeg održanog okruglog stola ,,Promocija preduzetništva u institucijama visokog obrazovanja“  kojem je prisustvovao veliki broj predstavnika akademske zajednice – rektora, dekana i profesora, predstavnici relevantnih javnih institucija kao i preduzetnici, danas se u prostorijama Projekta zapošljavanja mladih – YEP održao “follow-up” sastanak na kojem su tema bila moguća unaprjeđenja modaliteta saradnje te koraci pri realizaciji YEP/IEEE Inovacijskog izazova 2018.

Sastanku su prisustvoli predstavnici Projekta zapošljavanja mladih – YEP, dr Ranko Markuš, rukovoditelj i Dženan Trbić – viši stručni saradnik za socijalno preduzentnišvo, dr Eddie Čustović ispred IEEE Odbora za industriju, preduzetništvo i inovacije, dr Elvis Mujagić -iPlatforma/Siemens, dr Josip Balen – osnivač IEEE MadC i profesor na Sveučilištu u Osijeku te Predrag Borojević ispred FG Grupe. 

YEP/IEEE Inovacijski izazov ima za cilj razvoj održivog, univerzitetskog preduzetničkog ekosistema, usmjerenog podršci razvoju tehničkih inovacija i transformaciji tih inovacija u uspješne poslovne poduhvate; razvijen je u sklopu Projekta zapošljavanja mladih – YEP koji podržava Vlada Švicarske. 

Šta predstavlja YEP/IEEE inovacijski izazov?

Cilj je i unaprijediti postojeću saradnju intenzivnijim involviranjem relevantnih obrazovnih institucija, univerziteta, koje bi kroz animiranje nastavnog osoblja, studenata i svršenih studenata za učešće u izazovu, koordinaciju aktivnosti koje se realizuju unutar univerziteta/fakulteta te kroz stručno mentorstvo timovima od strane menadžmenta i/ili nastavnog osoblja univerziteta dale doprinos uspješnijoj realizaciji .

YEP/IEEE Innovation Challenge 2017, rezultat je saradnje IEEE i YEP-a na organizaciji Innovation Ideathon/Hackathon 2016 koja je rezultirala predstavljanjem 13 inovacija sa 8 elektrotehničkih, mašinskih, ekonomskih i fakulteta informacijskih tehnologija iz Banja Luke, Istočnog Sarajeva, Mostara, Sarajeva, Tuzle i Zenice na IEEE Students and Young Professionals Kongresu (SYPC), u decembru 2016. godine.

Druge objave u kategoriji