Search

YEP Inicijativa: projekat Obuči se, zaposli se!

U okviru YEP Programa lokalnih NVO inicijativa podržan je i projekat Obuči se, zaposli se! udruženja MDP Inicijative iz Doboja.
Cilj projekta je unaprijediti položaj mladih Doboj i Petrova u društvu i učiniti ih konkurentnijim na tržištu rada što će rezultirati smanjenjem nezaposlenosti mladih u ovim sredinama. Kako bi ostvarili ovaj cilj, MDP Inicijative i OZ Petrovo planiraju da ostvare slijedeće specifične ciljeve, i to:

 • Unaprijediti formu i sadržaj omladinskih politika Doboja i Petrova u sektoru zapošljavanja i obrazovanja;
 • Unaprijediti znanja i vještine mladih Doboja i Petrova i učiniti ih konkurentnijim na tržištu radne snage;
 • Izgraditi kapacitete OCD-a (MDP Inicijative i OZ Petrovo) neophodne za aktivno uključivanje u procese rješavanje problema nezaposlenosti mladih.

Primarna ciljna grupa projekta „Obuči se, zaposli se“ jesu mladi ljudi, do 30 godina starosti, sa prostora opština Doboj i Petrovo, koji gravitiraju području Ozrena (ruralno područje). Fokus jeste na nezaposlenim mladima, sa završenom trogodišnjom ili četverogodišnjom školom, koji traže prvo zaposlenje. Takođe, fokus će biti na onim mladim osobama koje su aktivne u tražnje zaposlenja. Kao potvrda njihove posvećenosti u aktivnom traženju posla, prilikom izbora primarne grupe obaviće se konsultacije sa predstavnicima Zavoda za zapošljavanje RS, flijala Doboj i Petrovo.

Sekundarnu ciljnu grupu čine predstavnici institucija koje su uključene u proces obrazovanja i zapošljavanja maldih na prostoru ovih opština. U tom smislu neposredna saradnja ostvariće se sa predstavnicima lokalnih uprava (službenicima za mlade kao i predstavnicima službi u čijem resoru jeste oblast obrazovanja i zapošljavanja – odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti), predstavnici Zavod za zapošljavanje RS – flijale Doboj i Petrovo, predstavnici obrazovnih institucija koje se bave formalnim ali i neformalnim obrazovanje, predstavnici privatnog sektora u odabranim opštinama i drugi.

Projektne aktivnosti uključuju:

 1. Revizija omladinskih politika u opštinama Doboj i Petrovo
 2. Organizovanje informativno-edukativnih seminara za mlade Doboja i Petrova
 3. Program obuke mladih – u sektoru drvoprerade i tapetarstva
 4. Promocija projekta, diseminacija projektnih rezultata i naučenih lekcija
 5. Promocija i jačanje resursa organizacija „MDP Inicijative“ i „OZ-Petrovo“

Očekivani projektni rezultati su:

 • Identifikovane akcije i aktivnosti neophodne za unapređenje položaja mladih u Doboju i Petrovu;
 • Povećana količina javno objavljenih informacija o mogućnostima zapošljavanja mladih u Doboju i Petrovu;
 • Ojačana svijest i unaprijeđena saznanja mladih Doboja i Petrova o potrebi i mogućnostima njihovog stručnog usavršavanja;
 • 30 mladih Doboja i Petrova stekli znanja i vještine neophodna za rad u sektoru drvoprerade i tapetarstva;
 • 10 mladih završilo obuku u Klubu za traženje posla pri ZZZ RS – Filijala Doboj
 • Predmetna oblast djelovanja pozicionirana u internoj organizaciji rada i djelovanja udruženja MDP Inicijative i OZ Petrovo;
 • MDP Inicijative i OZ Petrovo prepoznati kao centri za podršku mladima u njihovom profesionalnomo usmjeravanju i usavršavanju;
 • Zaposleni u lokalnim upravama Doboj i Petrovo aktivno se uključuju u iznalaženje načina za zapošljavanje mladih kroz pripremu određenih analiza, mjera i programa usmjerenih ka unapređenju položaja mladih;
 • 10 mladih ljudi, od čega su najmanje 4 žene, zaposleno kao rezultat projektnih aktivnosti;
 • Uvedena praksa volonitanja mladih u udruženjima MDP Inicijative i OZ Petrovo;

Više informacija o MDP Inicijativama je dostupno ovdje.

Druge objave u kategoriji