Search

YEP Inicijativa: projekat Selo hvalim, u selu živim i radim

U okviru YEP Programa lokalnih NVO inicijativa podršku je dobio i projekat Selo hvalim, u selu živim i radim, udruženja građana Budućnost iz Modriče. Cilj projekta je Smanjenje nezaposlenosti i održiv opstanak mladih na selu. Specifični ciljevi su:

 • Jačanje kapaciteta mladih za razvoj i podsticaj preduzetničkih potencijala u svrhu povećanja njihove ekonomske stabilnosti i zapošljavanju,
 • Stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za preduzetništvo mladih kroz osnivanje i registraciju opšte poljoprivredne zadruge u okviru koje će se predstavljati i zastupati interesi zadrugara kojim će se obezbijediti stručno savjetovanje, legalna prodaja proizvoda i stabilno tržište, povezivanje članova u kooperativne grupe i razvijanje socijalnog preduzetništva kroz raspodjelu dijela sredstava od ostvarene dobiti  zadruge
 • Podsticaj za otpočinjanje vlastite proizvodnje kroz dodjelu podršku najboljim biznis planovima u oblasti poljoprivrede i/ili preduzetništva

Primarnu ciljnu grupu projekta čini 320 mladih muškaraca i žena (u omjeru 1/3 muškaraca i 2/3 žena) u 8 mjesnih zajednica u opštinama Modriča (Vranjak, Koprivna, Tarevci i Riječani) i Doboj (Kožuhe, Osječani, Poljaci i Donjani). Sva ova mjesta nalaze se duž lijeve strane rijeke Bosne, međusobno su povezana i predstavljaju kompatibilnu cjelinu. Starosna dob je od 20-30 godina, sa minimalno završenim zanatom, odnosno srednjom školom. Prednost će imati prijavljeni u Zavodu za zapošljavanje (Klub za traženje posla), a uslov za uključivanje u projektne aktivnosti je da oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva imaju vlastito poljoprivredno zemljište ili dokaz da su zakupili zemljište.

Sekundarna ciljna grupa:  članovi uže porodice mladih muškaraca i žena na selu: bračni suprug/a i djeca; članovi šire porodice mladih muškaraca i žena na selu: roditelji, braća i sestre; mjesne zajednice i lokalne zajednice u kojima žive mladi muškarci i žene obuhvaćeni projektom

Projektne aktivnosti:

 1. Edukativni i motivacioni treninzi  „Dan kreativnog razmišljanja  – stvara(j)mo posao kroz zadrugarstvo“
 2. Priprema dokumentacije i registracija Opšte poljoprivredne Zadruge
 3. Podrška uspostavljanju i razvoju Zadruge
 4. Okrugli sto sa predstavnicima opštinskih vlasti i javnih ustanova na lokalnom i entitetsko nivou
 5. Edukacija o izradi biznis plana sa mladima u mjesnim zajednicama
 6. Raspisivanje javnog poziva za izradu biznis plana (putem web stranice, Facebook profila i oglasa u mjesnim zajednicama) i odabir najboljih ideja za finansiranje
 7. Realizacija dvije specijalizovane obuke u skladu sa iskazanim potrebama

Očekivani rezultati projektnih aktivnosti obuhvataju:

1. Ojačani kapaciteti mladih za razvoj i podsticaj preduzetničkih potencijala u svrhu povećanja njihove ekonomske stabilnosti i zapošljavanju

 • 320 mladih osnaženo i motivisano za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom
 • 160 mladih iskazalo interes i edukovano o izradi biznis plana;
 • 40 mladih edukovano za dvije specifične oblasti – djelatnosti za koje su iskazali interes

2. Stvoreno povoljno poslovno okruženje za preduzetništvo mladih

 • registrovana Opšta poljoprivredna Zadruga
 • najmanje 60 registrovanih članova/zadrugara sa punopravnim članstvom i pravima, koje zadruga opslužuje,
 • najmanje 20 mladih će se u prvoj godini prijaviti kao poljoprivredni proizvođači u APIF, ostvariće podsticaj za početak poljoprivredne proizvodnje i biće brisani sa evidencije nezaposlenih,
 • Najmanje 40 projekata prijavljeno za podsticaj za otpočinjanje vlastite proizvodnje od kojih je procesom odabira Komisija odobrila 5 projekata/grantova najbolje razvijenim biznis planovima   u oblasti poljoprivrede i/ili preduzetništva
 •  Podsticaj od ostvarene dobiti zadruge (članarina, solidarni povrat sredstava/roba i slično) odobren za najmanje 2 socijalna programa osobama koje pripadaju grupi najugroženijih članova,

3. Uspostavljena i razvijena saradnja sa vladinim institucijama i organizacijama

 • Razvijena dvosmjerna saradnja sa klubovima za traženje posla kroz identifikaciju, selekciju  i povećanje broja korisnika
 • Uspostavljena saradnja sa Zadružnim savezom RS
 • Opštinska odjeljenja za poljoprivredu i selo promovišu zadrugu i podstiču zapošljavanje mladih

Više informacija o udruženju Budućnost je moguće pronaći ovdje i ovdje.

Druge objave u kategoriji