Search

YEP Inicijative: Socijalnim preduzetništvom do aktivnog zapošljavanja mladih

U okviru YEP Programa lokalnih NVO inicijativa podršku je dobio i projekat SPAZaM (Socijalnim preduzetništvom do aktivnog zapošljavanja mladih) udruženja Most iz Gradiške.

Cilj

Cilj projekta je stvaranje uslova za zapošljavanje mladih kroz razvoj koncepta socijalnog preduzetništva i promociju omladinskog preduzetništva i samozapošljavanja. Kako bi postigli ovaj cilj, aktivnosti će biti fokusirane na poboljšanje uslova vezana za tri definisana problema, i to: veliku stopu nezaposlenosti mladih; nedovoljnu informisanost mladih o različitim modalitetima zapošljavanja i samozapošljavanja; i nedostatak međusektorske saradnje na lokalnom nivou. U skladu sa ova tri definisana problema definisani su sljedeći specifični ciljevi projekta:

 • Povećavanje konkurentnosti mladih na tržištu rada i njihovu zapošljivost kroz neformalno obrazovanje;
 • Razvijanje koncepta socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou;
 • Stvaranje boljih uslova na lokalnom nivou za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih kroz međusektorsku saradnju i promociju preduzetništva.

Ciljna grupa

Prva primarna ciljna grupa su mladi od 18 do 30 godina sa područja opštine Gradiška koji su registrovani na Birou za zapošljavanje i aktivno traže posao. Druga primarna ciljna grupa su:Administrativna služba opštine Gradiška, Skupština opštine Gradiška, Biro za zapošljavanje Gradiška, te privatna preduzeća koja pokažu spremnost za saradnju tokom i nakon projektnih aktivnosti.

Sekundarna ciljna grupa projekta su svi mladi sa područja opštine Gradiška, ali i mladi zainteresovani za pokretanje sopstvenog preduzeća ili neku drugu vrstu samozapošljavanja, s obzirom da će promocija i saradnja sa lokalnim institucijama biti usmjerena na smislenije usmjeravanje javnih sredstava za podsticaj samozapošljavanju mladih.

Aktivnosti

1. Edukacije
– Edukacijski modul 1 – šivenje i krojenje
– Edukacijski modul 2 – biznis i marketing plan
– Edukacijski modul 3 – brendiranje proizvoda i usluga
– Praćenje uspješnosti zapošljavanja edukovanih mladih
2. Osnivanje i rad socijalnog preduzeća
– Registracija socijalnog preduzeća
– Razvoj preduzeća
– Smještaj proizvodnih kapaciteta
– Plasman proizvoda putem interent prodaje
– Plasman proizvoda komercijalnom prodajom
3. Uspostavljanje međusektorkse saradnje i promocija dostupnih elemenata za samozapošljavanje i zapošljavanje
– Pokretanje inicijative za uspostavljanje Savjeta za zapošljavanje mladih
– Inicijalni sastanci za uspostavljanje Savjeta
– Potpisivanje memoranduma o osnivanju Savjeta
– Izrada Pravilnika o raspodjeli sredstava za omladinska Start-up preduzeća
– Promotivna kampanja o mogućnostima (samo)zapošljavanja i dostupnim elementima za pomoć pri zapošljavanju
– Izrada, štampanje i distribucija publikacije
– Internet promocija elektronske publikacije

Očekivani rezultati

 1. Edukovano do 36 mladih kako bi bili konkurentniji na tržištu rada
 2. Zaposleno 10 mladih koji su prošli edukacije u toku trajanja projekta
 3. Osnovano i registrovano socijalno preduzeće na području opštine Gradiška
 4. Obezbjeđeni proizvodni kapaciteti i razvijene proizvodne linije
 5. Obezbjeđene linije za plasman proizvoda na tržište
 6. Uspostavljen Savjet za zapošljavanje mladih
 7. Obezbjeđena sredstva u loklanom budžetu za omladinsko preduzetništvo
 8. Informisani mladi o procesu registracije preduzeća i mogućnostima zapošljavanja i  samozapošljavanja

Saradnja

Saradnja na projektu će najviše uključivati saradnju sa javnim institucijama, prvenstveno Biro za zapošljavanje pri kojem djeluje Klub za traženje posla Gradiška, te sa opštinom Gradiška. Kako bismo osigurali zastupljenost civilnog sektora i predstavnika mladih u samoj međusektorskoj saradnji u projekat je uključen i Omladinski savjet opštine Gradiška (OSOG), kao krovno i savjetodavno tijelo mladih

Druge objave u kategoriji