Search

YEP Inkubator poslovnih ideja: Drugi koordinacijski sastanak u cilju efikasnije implementacije programa podrške poduzetništvu

U Privrednoj komori Kantona Sarajevo danas je održan koordinacijski sastanak kojem su prisustvovali predstavnici javnih službi za zapošljavanje i koordinatori imenovani ispred lokalnih zajednica koje zajedno sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Vlada Švajcarske implementiraju aktivnosti u sklopu YEP Inkubatora poslovnih ideja prema ugovorima o saradnji koji su potpisani 15. decembra 2017. sa 33 lokalne zajednice. 

Cilj današnjeg sastanka je revidiranje dosadašnjih aktivnosti kao i šta su to bile poteškoće u implementaciji, a šta dobri rezultati, ali je primarni cilj koordinacija aktivnosti u odnosu na evaluaciju i ocjenjivanje poslovnih ideja kako bi se među njima odabrali oni najbolji koji će biti podržani bilo da je riječ o stručnoj ili finansijskoj podršci.

U narednom periodu komisije koje će činiti predstavnici Javnih službi za zapošljavanje, predstavnici lokalnih zajednica te stručni tim Projekta zapošljavanja mladih (YEP) kao i predstavnik Vlade/Ambasade Švajcarske će intenzivno raditi na evaluaciji poslovnih planova sa fokusom na njihov potencijal za otvaranje radnih mjesta.

Druge objave u kategoriji