Search

YEP Inkubator poslovnih ideja: Prezentacija 8 poslovnih ideja u Općini Novi Grad Sarajevo

Projekat zapošljavanja mladih (YEP), čije provođenje u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske i Općina Novi Grad Sarajevo, organizirali su danas javno predstavljanje poslovnih poduhvata koje su u posljednja tri mjeseca kroz YEP Inkubator poslovnih ideja razvijali početnici u biznisu sa područja općine Novi Grad Sarajevo.

Stručnoj komisiji predstavilo se osam početnika u biznisu sa detaljnim prikazom svojih poslovnih prijedloga. Komisija, u čijem radu su učestvovali predstavnici YEP-a, Općine Novi Grad Sarajevo i Službe za zapošljavanje KS, će uraditi procjenu preduzetnika sa kojima će u narednom periodu precizirati nivo finansijske podrške za pokretanje preduzeća i otvaranje novih radnih mjesta. Pokretanje odabranih poslovnih subjekata i početak komercijalnih aktivnosti očekuje se u narednih 30 do 60 dana, a važno je naglasiti da je riječ o drugoj grupu preduzetnika jer je već ranije odabrano njih 11 koji su trenutno u raznim fazama podrške.

Druge objave u kategoriji