Search

YEP Inkubator poslovnih ideja: Vrtić “Čarolija” – od udruženja do privatne predškolske ustanove

Općina Lukavac je jedna od 33 općine koja sa YEP-om zajednički radi na implementaciji YEP inkubatora poslovnih ideja. Kroz Inkubator, YEP i Općina Lukavac sudionicima su osiguravali podršku u jačanju  poduzetničkih kapaciteta, razvoju poslovnog modela i poslovnog plana te implementaciji poslovne ideje.

Jedna od učesnica YEP inkubatora poslovnih ideja jeste i Amila Rikert, predstavnica Udruženja građana „Čarolija“ Lukavac koje djeluje od 2014. godine i bavi se odgojem i obrazovanjem djece predškolske i školske dobi uzrasta od 3  do 10 godina. Poslovna ideja otvaranja  privatne predškolske ustanove naslanja se na rad udruženja, koje je počelo sa radom u prostoriji površine 50 m2 sa  dvadeset upisanih članova (djece). Program koji je provođen u oblasti odgoja djece kroz dvije godine rada, uvođenjem novina (plesna škola, engleski jezik….), učenje kroz igru i zabavu, doprinosi povećanju broja korisnika, te je u 2016.  godini donijeta odluka da se vrtić preseli u veću prostoriju površine oko 90 m2. Kako su se ideje širile odlučeno je da se registruje  prva Privatna predškolska ustanova u Lukavcu kako bi se zadovoljile potrebe zainteresiranih roditelja u dijelu proširenja poslovanja za školsku djecu za koju je osposobljen  dodatni  prostor površine 60m2.

Nosilac ove poslovne ideje, dipl.def. Amila Rikert, koja je certificirana za rad sa logopedskim sondama koje se koriste u tretmanu djece sa dijagnosticiranom dislalijom (poremećaj izgovora pojedinih glasova), provodi i logopedski program te obavlja kompletnu dijagnostiku i terapiju govorno-jezičnih teškoća dječje dobi.

Amila Rikert – preduzetnica, učesnica YEP Inkubatora poslovnih ideja

Predškolska ustanova “Čarolija” treutno uređuje vanjski prostor površine 70-tak m2 uz finansijsku podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP).  PPU Čarolija ima trenutno tri uposlena radnika i dva spoljna saradnika, a u narednim godinama planiraju proširivati svoje poslovanje.

Inače, u okviru YEP inkubatora poslovnih ideja Lukavac odabrana su četiri preduzetnika/ce sa kojima je formalizirana saradnja i koji će dobiti dalju mentorsku i finansijsku podršku u realizaciji svjih poslovnih ideja. 

 

 

 

Druge objave u kategoriji