Search

YEP lokalne inicijative: uspostavljena saradnja sa Srednjom Tehničkom školom Travnik

Nakon uspješne realizacije prvog seta aktivnosti na projektu Kreativna industrija tekstila kože i obuće (KIT), YEP partner, udruženje Fashion nastavlja aktivnosti na osiguranju održivosti projektnih rezultata. Predstavnici Fashiona su posjetili direktora Mješovite Srednje Tehničke škole Travnik, gospodina Nevzudina Buzađiju te obavili prezentaciju projekta i postigli dogovor o saradnji. Naime, nakon okruglog stola realiziranog na Vlašiću sa predstavnicima komapanija koje su partneri u projektu, došlo se do saznanja da učenici iz škole izlaze sa nedovoljnim znanjem za integraciju u proizvodnju te da je ključ za unapređenje stanja osiguranje obimnijeg programa praktiče obuke. Direktoru je predloženo da ustupi prostorije za opremanje trening centra kao bi učenicima bilo omogućeno kvalitetnije usavršavanje za rad u industriji tekstila kože i obuće koja je u velikoj ekpanziji na ovom području.

Direktor je pristao te je potpisan Memorandum o sporazumjevanju. Fashion će u narednom priodu pokušati osigurati sredstva za opremanje trening centra, koji će raditi prema planu i programu obuke razvijenom u okviru KIT projekta. U pripremi je i promocija drugog kruga prijava na program obuke  za zainteresirane  za rad u industriji tekstila, kože i obuće projekta.

(foto: Fashion, potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Mješovitom Srednjom Tehničkom školom Travnik)

Druge objave u kategoriji