Search

YEP priča o uspjehu: Od Kluba u Modriči do Banke u Bugarskoj!

Nakon što je gostovao u emisji “Dejana Talk Show” na temu nezaposlenosti mladih, Aleksandar Gojković iz Modriče nije ni sanjao da će ubrzo nakon emitovanja emisije dobiti priliku za obuku u Bugarskoj, koju organizuje ProCredit Bank. Podsjećanja radi, aktivnosti Projekta zapošljavanja mladih su životopisno predstavljene u jednoj od najgledanijih TV emisija, gdje je YEP doveo i nekoliko mladih koji su nezaposleni, odnosno koji su korisnici programa Kluba za traženje posla kojeg je YEP uveo kao redovno grupno savjetovanje u 25 Biroa za zapošljavanje širom BiH.

IMG_0773
Aleksandar Gojković (prvi s desne strane) tokom snimanja Dejana Talk Show

Aleksandar Gojković (25) je diplomirani ekonomista, koji je dugo vremena tražio posao prije nego se uključio u Klub pri Zavodu za zapošljavanje RS, Biro Modriča gdje je kao što je i sam rekao dobio potpunu podršku u traženju zaposlenja. Upravo je ova priča pravi primjer da se trud isplati i da je mladima prije svega potrebna INFORMACIJA (da postoji određeni program ili mogućnost), SAVJET i POMOĆ da iskoriste taj program i na kraju PODRŠKA da budu istrajni i da zadrže posao ličnim razvojem i zalaganjem. Prema riječima Aleksandra, Klub predstavlja mjesto gdje se pruža motivacija za samostalno aktivno traženje i instrukcije za umrežavanje jer se mladi moraju boriti sami.

Projekat YEP je u saradnji sa menadžmentom ProCredit banke dogovorio da se program Mladi bankar predstavi u svim Klubovima za traženje posla gdje postoji interes mladih za ovaj program. Na taj način je u novembru prošle godine održana prezentacija programa Mladi bankar u Klubu za traženje posla Modriča, gdje je među 30 prisutnih mladih i Aleksandar tom prilikom po prvi puta saznao za program i uz dodatni podsticaj od strane Kluba odlučio da se prijavi. Ovu informaciju je YEP nekoliko puta predstavljao putem info-paketa koji je dostupan na www.berzarada.ba kako bi što veći broj zainteresovanih iskoristilo ovu informaciju. Bitno je da ova banka isključivo koristi ovaj program za zapošljavanje svojih budućih radnika, te da su njihov primjer počele slijediti i druge banke.

U međuvremenu je Aleksandar kao i dalje nezaposlen gostovao u emisiji Dejana Talk Show kada je najavio da ga uskoro očekuje intenzivna obuka koja mu u konačnici može donijeti i zaposlenje!

To se i desilo. Uspješno je prošao sve faze selekcije za program Mladi bankar gdje je dobio priliku za obuku iz oblasti finansija i bankarstva u programu u ProCredit banci u Bugarskoj. Na naše pitanje o programima zapošljavanja koji su potrebni mladima Aleksandar kaže da je “najveći problem motivisati mlade sa se usavršavaju i nakon formalnog obrazovanja, te da nažalost sličnih programa kao što je Klub za traženje posla nema dovoljno u BiH, a da su aktivnosti Kluba u Modriči vidljive i promjene se zaista osjete.”

foto: Aleksandar G. sa grupom polaznika programa Mladi Bankar u Bugarskoj

Druge objave u kategoriji