Search

YEP “scaling up” koncept među najboljima u svijetu

Ove sedmice se u Švajcarskoj održava sastanak “e+i network – Webplatform for Practitioners”/web platforme praktičara SDC-a (Švajcarska agencija za razvoj i saradnju) koji implmentiraju razvojne strategije koje Švajcarske podržava širom svijeta. Tema ovogodišnjeg sastanka su najbolje prakse u razvoju i širenju modela koji vode ka razvojnim ciljevima koji su definisani prema potrebama svake od zemalja, a u rad učestvuje veliki broj stručnjaka, ali prije svega visokih dužnosnika SDC-a.

U sastanku učestvuju i predstavnici YEP-a, a važno je istaći da je YEP dobio priliku da predstavi reformu rada javnih službi za zapošljavanje kao praksu kojom su obuhvaćene sve javne službe za zapošljavanje nakon što je ona pilotirana i testirana u dvije službe. O kako značajnom rezultatu se radi govori i činjenica da je YEP iskustvo ocijenjeno kao jedno od tri najbolja a pravo glasa imali su predstavnici SDC-a iz svih zemalja u kojima SDC ima svoje kancelarije.

Druge objave u kategoriji